‘Wij werken samen aan optimale oncologische zorg. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.’

Regionale
Meer informatie

Waarom Regionale Oncologienetwerken?

De zorg voor patiënten met kanker staat in Nederland op een hoog niveau. Er komen steeds meer nieuwe behandelingen bij, die ook beter zijn afgestemd op de individuele patiënt. Het lukt daardoor vaker om mensen te genezen. Of om het leven van patiënten te verlengen.

Nieuwe behandelingen in de oncologie zijn vaak ingewikkeld. Er zijn ook veel meer specialismen bij betrokken dan vroeger. En er is moderne apparatuur voor nodig. Dat maakt deze zeer gespecialiseerde kankerzorg duur.

Tegelijkertijd stijgt in Nederland het aantal patiënten met kanker. Dat aantal zal de komende jaren nog verder stijgen. Er zijn dus steeds meer mensen die een beroep (gaan) doen op die steeds betere kankerzorg.

Hoe houden we die goede oncologische zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar? Dat kan alleen als we die zorg anders gaan organiseren. Het programma Naar regionale oncologienetwerken stimuleert en faciliteert daarom een ingrijpende wijziging in de organisatie van de oncologische zorg in Nederland.

Het zorgpad van de patiënt

Voor goede oncologische zorg voor elke patiënt moeten zorgprofessionals intensief met elkaar samenwerken. Vaak over de grenzen van de eigen instelling heen, in een regionaal netwerk. Het programma Naar regionale oncologienetwerken helpt zorgprofessionals bij het organiseren van die regionale samenwerking. Ook betrekken we daar (vertegenwoordigers van) patiënten bij. Het uiteindelijke doel is:

  • betere behandelresultaten voor alle patiënten,
  • goede benutting van alle zorgkennis en zorgcapaciteit in een regio, en
  • efficiënt omgaan met de beschikbare middelen.

Nieuws