Agenda

Filter
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Jaar
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Je gekozen filters:
Wis alle filters

Site visit

De beoordelingscommissie van ZonMw gaat zich een oordeel vormen over de vraag of wij ons budget goed besteden tijdens de eerste zogeheten site visit van ons programma. Rode draad van de presentaties is de governance: hoe organiseren we ons zó dat we de kans op succes in deze nieuwe Citrienfondsperiode zo groot mogelijk maken? Dat zullen we proberen duidelijk te maken.
Aansluitend gaan vertegenwoordigers van de Taskforce Oncologie en programmaleider Hans Nijman in gesprek met de minister. Minister Bruins deed deze uitnodiging toen hij in december aanwezig was bij de Impactconferentie Trefzekere oncologie, optimale zorg in netwerken.

Deze bijeenkomsten zijn niet publiek toegankelijk.

Werkbezoek projectleiders Passend behandelplan

De projectleden van het thema Passend behandelplan zijn in het Radboudumc uitgenodigd om te kijken hoe zij het MDO hebben georganiseerd voor hun hoofdhals patiënten. Tevens is er gelegenheid voor de projectleden om verbinding te zoeken met andere projecten binnen het thema. De bijeenkomst duurt van 11.00 tot 15.30 uur. 

Deelnemen kan op uitnodiging van de themamanager. Wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Neem dan contact op met Fabrizia Ketelaars, f.ketelaars@mumc.nl

Radboudumc

Werkbezoek college Perinatale zorg

Er zijn interessante raakvlakken tussen de integrale bekostiging van geboortezorg en de financiering van oncologienetwerken. Een afvaardiging van het thema Waardegedreven financiering gaat daarom op werkbezoek bij het College Perinatale Zorg in Utrecht. De bedoeling is om van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. De bijeenkomst duurt van 14 tot 17 uur. Locatie volgt.

Deelnemen kan op uitnodiging van de themamanager. Wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Neem dan contact op met Ineke Middelveldt, i.middelveldt@umcg.nl