Agenda

Je gekozen filters:
Wis alle filters

Invitational Conference "Privacy van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling"

“Met de AVG kunnen dokters eindelijk vrijuit met elkaar gegevens uitwisselen zonder ingewikkelde belemmeringen!"

In oktober 2017 verscheen, onder leiding van dr. Haiko Bloemendal, het rapport "Privacy van patiënten bij het elektronisch uitwisselen van gegevens". Centrale vraag in dit rapport is wat mag er nu wel en wat mag zeker niet wanneer het gaat om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens.

Graag nodigen wij u uit om met u van gedachten te wisselen over hoe wij gaan komen tot werkbare richtlijnen die wij ziekenhuisbreed kunnen implementeren tijdens een Invitational Conference op donderdag 13 september a.s. te Amersfoort.

Programma
15.30 - 16.00 uur: Ontvangst
16.00 - 16.10 uur: Opening - Marco Derksen - Digitaal strateeg Upstream
16.10 - 16.20 uur: Inleiding - Haike Bloemendal - Internist/oncoloog MeanderMC/UMC Utrecht
16.20 - 16.30 uur: Wat vindt de patiënt ervan? - Arja Broenland - Directeur/bestuurder NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
16.30 - 16.40 uur: Oncologie use cases en de gouden standaarden om deze idealen te realiseren - Walther de Haan - Technical manager IHE
16.40 - 16.50 uur: Hoezo schending privacy? - Jolanda van Boven - Directeur Van Boven Adviesbureau
16.50 - 17.50 uur: Realiseren van stelling & doelstelling (interactief)
17.50 - 18.00 uur: Plenaire afronding
18.00 - 19.00 uur: Hapje & drankje

Aanmelden
U of een afgevaardigde van uw organisatie kan zich aanmelden voor 25 augustus a.s. door een mail te sturen naar s.keuning@umcutrecht.nl met uw naam, e-mailadres en aantal personen waarmee u van plan bent aanwezig te zijn. Wij zullen u dan een bevestiging sturen.

Symposium ‘patientparticipatie’ in het UMCG

Pitch Kanker en ouderen, de rol van de patient in het besluitvormingsproces.
Op vrijdag 22 juni a.s. organiseert de Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie een eerste bijeenkomst over de patiënt als partner in de zorg, in onderzoek en onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst is er, naast aandacht voor de visie en het plan van aanpak, ook tijd ingeruimd voor het verhaal van een patiënt, een aansprekende lezing door Wilma Mansveld en daarnaast de presentatie van een aantal mooie voorbeelden in het UMCG.
Groningen

Groninger HPB dag

Presentatie.
De best haalbare, state of the art, behandeling voor de kankerpatiënt, nu en in de toekomst. Dat is de missie van het Citrien-programma "Naar regionale oncologienetwerken" dat van start is gegaan. Om de zorg voor iedere patiënt met kanker bereikbaar en betaalbaar te houden, investeert dit programma in de vorming van een regionale oncologienetwerken. Deze presentatie gaat over de rol van het Citrien-project het Managed Clinical Network (McN) voor HPB-tumoren in Noordoost Nederland.

Zomeravondconferentie Noordoost-Nederland: naar oncologische zorg op maat

Waarom zijn regionale netwerken in de oncologie zo belangrijk? Hoe geven specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals die samenwerking in de praktijk vorm? Welke resultaten zijn er al geboekt? Welke dilemma’s en uitdagingen liggen er nog? En hoe zorgen we ervoor dat landelijk geleerd kan worden van alle regionale initiatieven?
Tijdens deze zomeravondconferentie over regionale oncologie netwerken op 14 juni komen al deze vragen aan bod. En meer. Vanuit concrete projecten wordt uitgebreid verslag gedaan. Hoe dragen specifieke patiëntvoorkeuren bij aan de vorming van het behandeladvies in een MDO? En op welke wijze kan de patiënt meer regie krijgen door het gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving in de palliatieve zorg?
Direct betrokkenen doen verslag en worden deskundig bevraagd door onze dagvoorzitter Tom van ‘t Hek. En natuurlijk wordt u van harte uitgenodigd mee te praten, mee te discussiëren en bij te dragen aan oplossingen voor dilemma’s.

Regionale Oncologienetwerken dragen bij aan het realiseren van oncologische zorg op maat. Praat met ons mee over de resultaten van de afgelopen jaren. Samen met u zetten we de volgende stap.

Voor wie?
Medisch specialisten, huisartsen, (oncologie-)verpleegkundigen, bestuurders, verzekeraars, patiënten-afgevaardigden, andere geïnteresseerden

Wanneer?
Donderdag 14 juni 18.00 – 21.30 uur

Waar?
Restaurant de Rietschans, Meerweg 221, Haren

En eten?
We ontvangen u graag vanaf 18.00 uur met een heerlijk buffet, met uitzicht op het Paterswoldsemeer. Het programma start om 19.00 uur.
De Rietschans, Haren