Agenda

Je gekozen filters:
Wis alle filters

Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!

OncoZON, het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, nodigt u uit voor een
inspirerend symposium over gedeelde besluitvorming in de oncologie.
Dr. Art Vreugdenhil presenteert de resultaten van het landelijke Citrien-project Time out en shared decision making. Met bijdragen van prof. dr. Anne Stiggelbout, dr. Annemiek Doeksen, prof. dr. Anne-Marie Dingemans, prof. dr. Harm Kuipers en prof. dr. Trudy van der Weijden.

Netwerkbijeenkomst 24 januari 2019, regio Noord-Holland / Flevoland

Namens het Amsterdam UMC nodigen we u van harte uit voor deze netwerkbijeenkomst om mee te denken over het oncologisch netwerk van de toekomst. We kijken op deze avond verder dan onze eigen regio en een van de onderwerpen is ‘Echelonnering van het oncologisch MDO'.

Binnen het thema 'met het oog op morgen' zal keynote speaker professor Stefan Sleijfer (Erasmus MC) toelichten hoe dit in het EMBRAZE-netwerk geregeld is. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen uit andere regio’s uitgenodigd en middels interactieve paneldiscussies komen actuele topics aan bod, waarbij ook uw inbreng op prijs wordt gesteld.

Journalist en dagvoorzitter Klaas Drupsteen zal de avond in een futuristische locatie aan het IJ modereren en in goede banen leiden

EYE Filmmuseum Amsterdam

Trefzekere Oncologie: optimale zorg in netwerken

Het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken en de Taskforce Oncologie nodigen u van harte uit voor de Impactconferentie Trefzekere oncologie: optimale zorg in netwerken!

Wij bieden u een inspirerende dag met:
• Keynote speakers Simon Oberst - Mathieu Weggeman - Bas Bloem
• Aanbieden Visiedocument Oncologische Netwerkzorg aan minister Bruno Bruins
• Boeiende presentaties over patient journey, bouwen aan netwerkzorg en oncologienetwerken in de praktijk.

Er is volop gelegenheid voor dialoog en discussie.
Wij zien en spreken u graag op deze bijzondere dag!

Bekijk het volledige programma via de link hieronder.
Aanmelden kan met een mailtje met uw gegevens naar:
impactconferentie@iknl.nl

Invitational Conference "Privacy van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling"

“Met de AVG kunnen dokters eindelijk vrijuit met elkaar gegevens uitwisselen zonder ingewikkelde belemmeringen!"

In oktober 2017 verscheen, onder leiding van dr. Haiko Bloemendal, het rapport "Privacy van patiënten bij het elektronisch uitwisselen van gegevens". Centrale vraag in dit rapport is wat mag er nu wel en wat mag zeker niet wanneer het gaat om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens.

Graag nodigen wij u uit om met u van gedachten te wisselen over hoe wij gaan komen tot werkbare richtlijnen die wij ziekenhuisbreed kunnen implementeren tijdens een Invitational Conference op donderdag 13 september a.s. te Amersfoort.

Programma
15.30 - 16.00 uur: Ontvangst
16.00 - 16.10 uur: Opening - Marco Derksen - Digitaal strateeg Upstream
16.10 - 16.20 uur: Inleiding - Haike Bloemendal - Internist/oncoloog MeanderMC/UMC Utrecht
16.20 - 16.30 uur: Wat vindt de patiënt ervan? - Arja Broenland - Directeur/bestuurder NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
16.30 - 16.40 uur: Oncologie use cases en de gouden standaarden om deze idealen te realiseren - Walther de Haan - Technical manager IHE
16.40 - 16.50 uur: Hoezo schending privacy? - Jolanda van Boven - Directeur Van Boven Adviesbureau
16.50 - 17.50 uur: Realiseren van stelling & doelstelling (interactief)
17.50 - 18.00 uur: Plenaire afronding
18.00 - 19.00 uur: Hapje & drankje

Aanmelden
U of een afgevaardigde van uw organisatie kan zich aanmelden voor 25 augustus a.s. door een mail te sturen naar s.keuning@umcutrecht.nl met uw naam, e-mailadres en aantal personen waarmee u van plan bent aanwezig te zijn. Wij zullen u dan een bevestiging sturen.