Agenda

Je gekozen filters:
Wis alle filters

Besloten bijeenkomst Regionale oncologienewerken

Webinar congres Kanker & Leven

online

Landelijke bijeenkomst Oncologienetwerken 20 mei

GEANNULEERD Rondetafelconferentie Waardegedreven financiering

Locatie volgt.

Regionale netwerkbijeenkomst regio Noord-Holland & Flevoland

Amsterdam UMC locatie VUmc /Locatie: O|2 Labgebouw, De Boelelaan 1108, 1081 HZ Amsterdam

Landelijke bijeenkomst Oncologienetwerken 20 februari

Werkbezoek college Perinatale zorg

Werkbezoek projectleiders Passend behandelplan

Radboudumc

Site visit

Regiobijeenkomst CCN Zuidwest Nederland

Citrienfonds Carrousel

Landelijke bijeenkomst Oncologienetwerken

Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!

OncoZON, het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, nodigt u uit voor een
inspirerend symposium over gedeelde besluitvorming in de oncologie.
Dr. Art Vreugdenhil presenteert de resultaten van het landelijke Citrien-project Time out en shared decision making. Met bijdragen van prof. dr. Anne Stiggelbout, dr. Annemiek Doeksen, prof. dr. Anne-Marie Dingemans, prof. dr. Harm Kuipers en prof. dr. Trudy van der Weijden.

Netwerkbijeenkomst 24 januari 2019, regio Noord-Holland / Flevoland

Namens het Amsterdam UMC nodigen we u van harte uit voor deze netwerkbijeenkomst om mee te denken over het oncologisch netwerk van de toekomst. We kijken op deze avond verder dan onze eigen regio en een van de onderwerpen is ‘Echelonnering van het oncologisch MDO'.

Binnen het thema 'met het oog op morgen' zal keynote speaker professor Stefan Sleijfer (Erasmus MC) toelichten hoe dit in het EMBRAZE-netwerk geregeld is. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen uit andere regio’s uitgenodigd en middels interactieve paneldiscussies komen actuele topics aan bod, waarbij ook uw inbreng op prijs wordt gesteld.

Journalist en dagvoorzitter Klaas Drupsteen zal de avond in een futuristische locatie aan het IJ modereren en in goede banen leiden

EYE Filmmuseum Amsterdam

Trefzekere Oncologie: optimale zorg in netwerken

Het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken en de Taskforce Oncologie nodigen u van harte uit voor de Impactconferentie Trefzekere oncologie: optimale zorg in netwerken!

Wij bieden u een inspirerende dag met:
• Keynote speakers Simon Oberst - Mathieu Weggeman - Bas Bloem
• Aanbieden Visiedocument Oncologische Netwerkzorg aan minister Bruno Bruins
• Boeiende presentaties over patient journey, bouwen aan netwerkzorg en oncologienetwerken in de praktijk.

Er is volop gelegenheid voor dialoog en discussie.
Wij zien en spreken u graag op deze bijzondere dag!

Bekijk het volledige programma via de link hieronder.
Aanmelden kan met een mailtje met uw gegevens naar:
impactconferentie@iknl.nl

Invitational Conference "Privacy van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling"

“Met de AVG kunnen dokters eindelijk vrijuit met elkaar gegevens uitwisselen zonder ingewikkelde belemmeringen!"

In oktober 2017 verscheen, onder leiding van dr. Haiko Bloemendal, het rapport "Privacy van patiënten bij het elektronisch uitwisselen van gegevens". Centrale vraag in dit rapport is wat mag er nu wel en wat mag zeker niet wanneer het gaat om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens.

Graag nodigen wij u uit om met u van gedachten te wisselen over hoe wij gaan komen tot werkbare richtlijnen die wij ziekenhuisbreed kunnen implementeren tijdens een Invitational Conference op donderdag 13 september a.s. te Amersfoort.

Programma
15.30 - 16.00 uur: Ontvangst
16.00 - 16.10 uur: Opening - Marco Derksen - Digitaal strateeg Upstream
16.10 - 16.20 uur: Inleiding - Haike Bloemendal - Internist/oncoloog MeanderMC/UMC Utrecht
16.20 - 16.30 uur: Wat vindt de patiënt ervan? - Arja Broenland - Directeur/bestuurder NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
16.30 - 16.40 uur: Oncologie use cases en de gouden standaarden om deze idealen te realiseren - Walther de Haan - Technical manager IHE
16.40 - 16.50 uur: Hoezo schending privacy? - Jolanda van Boven - Directeur Van Boven Adviesbureau
16.50 - 17.50 uur: Realiseren van stelling & doelstelling (interactief)
17.50 - 18.00 uur: Plenaire afronding
18.00 - 19.00 uur: Hapje & drankje

Aanmelden
U of een afgevaardigde van uw organisatie kan zich aanmelden voor 25 augustus a.s. door een mail te sturen naar s.keuning@umcutrecht.nl met uw naam, e-mailadres en aantal personen waarmee u van plan bent aanwezig te zijn. Wij zullen u dan een bevestiging sturen.

Symposium ‘patientparticipatie’ in het UMCG

Pitch Kanker en ouderen, de rol van de patient in het besluitvormingsproces.
Op vrijdag 22 juni a.s. organiseert de Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie een eerste bijeenkomst over de patiënt als partner in de zorg, in onderzoek en onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst is er, naast aandacht voor de visie en het plan van aanpak, ook tijd ingeruimd voor het verhaal van een patiënt, een aansprekende lezing door Wilma Mansveld en daarnaast de presentatie van een aantal mooie voorbeelden in het UMCG.
Groningen

Groninger HPB dag

Presentatie.
De best haalbare, state of the art, behandeling voor de kankerpatiënt, nu en in de toekomst. Dat is de missie van het Citrien-programma "Naar regionale oncologienetwerken" dat van start is gegaan. Om de zorg voor iedere patiënt met kanker bereikbaar en betaalbaar te houden, investeert dit programma in de vorming van een regionale oncologienetwerken. Deze presentatie gaat over de rol van het Citrien-project het Managed Clinical Network (McN) voor HPB-tumoren in Noordoost Nederland.

Zomeravondconferentie Noordoost-Nederland: naar oncologische zorg op maat

Waarom zijn regionale netwerken in de oncologie zo belangrijk? Hoe geven specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals die samenwerking in de praktijk vorm? Welke resultaten zijn er al geboekt? Welke dilemma’s en uitdagingen liggen er nog? En hoe zorgen we ervoor dat landelijk geleerd kan worden van alle regionale initiatieven?
Tijdens deze zomeravondconferentie over regionale oncologie netwerken op 14 juni komen al deze vragen aan bod. En meer. Vanuit concrete projecten wordt uitgebreid verslag gedaan. Hoe dragen specifieke patiëntvoorkeuren bij aan de vorming van het behandeladvies in een MDO? En op welke wijze kan de patiënt meer regie krijgen door het gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving in de palliatieve zorg?
Direct betrokkenen doen verslag en worden deskundig bevraagd door onze dagvoorzitter Tom van ‘t Hek. En natuurlijk wordt u van harte uitgenodigd mee te praten, mee te discussiëren en bij te dragen aan oplossingen voor dilemma’s.

Regionale Oncologienetwerken dragen bij aan het realiseren van oncologische zorg op maat. Praat met ons mee over de resultaten van de afgelopen jaren. Samen met u zetten we de volgende stap.

Voor wie?
Medisch specialisten, huisartsen, (oncologie-)verpleegkundigen, bestuurders, verzekeraars, patiënten-afgevaardigden, andere geïnteresseerden

Wanneer?
Donderdag 14 juni 18.00 – 21.30 uur

Waar?
Restaurant de Rietschans, Meerweg 221, Haren

En eten?
We ontvangen u graag vanaf 18.00 uur met een heerlijk buffet, met uitzicht op het Paterswoldsemeer. Het programma start om 19.00 uur.
De Rietschans, Haren

Gynaecongres, Utrecht

Presentatie over besluitvorming bij ouderen met kanker door Floor van Nuenen en Hanneke van der Wal.

Gynaecongres 2.0 van de Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie

Presentatie Besluitvorming bij ouderen met Kanker.
Complexe oncologische behandelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het leven van oudere kwetsbare patiënten. Multidisciplinaire besluitvorming bij deze patiënten is een must. Op welke wijze en wanneer in dit proces kan de verpleegkundige een belangrijke rol spelen?

Netwerkbijeenkomst Oncologie Noord-Holland / Flevoland

Programma

17.00 - 18.00 uur: Aanvang: Inloop en buffet
18.00 - 18.05 uur: Opening Lottie Hellingman, dagvoorzitter
18.05 - 18.15 uur: Introductie - Welkom in The Edge door Wim Eysink, partner Deloitte Risk Advisory
18.15 - 18.40 uur: TeAMS - Training voor multidisciplinaire teams door Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc en voorzitter TeAMS programma, en José van de Kreeke, klinisch psycholoog en MDO trainer
18.40 - 18.55 uur: Digitale gegevens uitwisseling - update XDS door Laurens de Groot, klinisch informaticus Radboudumc
18.55 - 19.15 uur: Paneldiscussie: Het oncologisch netwerk van de toekomst met o.a. Jeanin van Hooft, voorzitter GIOCA, en Lucienne Dol, case-manager CRC NWZ Alkmaar
19.15 - 19.30 uur: Korte updates regionale projecten AMC & VUmc
Vanaf 19.30 uur: Borrel  
Deloitte, Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam

International Forum on Quality and Safety

Op 2 mei verzorgen wij in het pre-program van het IFQS een hele dag over 'Regional oncology networks, outcome data and active learning at the clinical and organizational level'.
RAI Amsterdam

SIG Gynaecologie bijeenkomst

Presentatie ‘Patiëntvoorkeuren in het MDO’.

Congres Samen Beslissen

Posterpresentatie Patiëntvoorkeuren in het MDO
Utrecht