Naar regionale oncologienetwerken - een programma van het Citrienfonds

Je gekozen filters:
Wis alle filters
Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker is onze missie. Dat vereist soepele samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Stimuleren van oncologienetwerken is daarom ons belangrijkste speerpunt.
Waarom oncologienetwerken?

Door samen te werken in regionale netwerken:        

  • zijn specialisten uit meerdere ziekenhuizen in één regio betrokken bij de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling van patiënten met kanker;
  • kan de patiënt met de ‘eigen’ dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis bespreken wat voor hem of haar de best passende behandeling is;
  • zal deze best passende behandeling dicht bij huis plaatsvinden als dat kan, of wat verder weg als het moet.

Dit programma stimuleert de ontwikkeling van oncologienetwerken direct en indirect met tientallen projecten binnen het hoofdthema en drie ondersteunende thema's. We doen dit nadrukkelijk bottom up, met projecten voor en door de praktijk, omdat we geloven dat alleen oplossingen die werkelijk geworteld zijn in de praktijk een vlucht kunnen nemen.

De programmalijnen zijn:

Een programma van het Citrienfonds

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. In opdracht van het ministerie van VWS worden met dit fonds duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg ontwikkeld door ZonMw en de Nederlandse Federatie van samenwerkende Universitair Medische Centra (NFU). 

Het programma kent een inhoudelijke stuurgroep met leden uit alle umc’s. De landelijke programmaleiding zorgt voor de uitvoering van het programma. In alle regio’s zijn ‘linking pins’, projectleiders en regionale communicatieadviseurs actief.

De stuurgroep:
prof. dr. Marc Besselink (AMC) 
prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (Radboudumc)
prof. dr. Geert Kazemier (VUmc)
prof. dr. Bernd Kremer (MUMC+) 
prof. dr. Hans Nijman (UMCG)
prof. dr. Stefan Sleijfer (ErasmusMC)
prof. dr. Vincent Smit (LUMC)
prof. dr. Els Witteveen (UMCU) 
prof. dr. Ate van der Zee (UMCG, voorzitter) 

De programmaleiding:
prof. dr. Hans Nijman (programmaleider)
drs. Arjan Wildeboer (programmacoördinator)
dr. Gera Welker (implementatiedeskundige)
drs. Louwke Meinardi (communicatiemanager)
drs. Mirjam de Jonge (financieel specialist) 
drs. Diana Woltinge (secretariaat)
Wilma Pijnakker (secretariaat)

In de verschillende regio’s van Nederland werken projectleiders samen met patiënten, zorgprofessionals en anderen aan praktische en toepasbare resultaten in de vele projecten van het programma. Zogenoemde ‘linking pins’ zorgen voor de bestuurlijke inbedding in het betreffende umc. De communicatie over de regionale projecten is in handen van regionale communicatieadviseurs.

De programmaleiding stemt af met de landelijke Taskforce Oncologie. Daarin vertegenwoordigd zijn de NFK (kankerpatiënten), FMS/SONCOS (medisch specialisten), NHG (huisartsen), NVZ (algemene ziekenhuizen), NFU (umc’s) en het IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut).

De uitvoering van het programma vindt plaats in drie termijnen: van augustus 2015 tot augustus 2016; van september 2016 tot en met december 2017 en van januari 2018 tot en met december 2018.

Meer informatie: drs. Diana Woltinge,  d.h.woltinge@umcg.nl