Je gekozen filters:
Wis alle filters

Basisdossier oncologie

Uitstekende samenwerking vraagt een vaste basis aan patiëntgegevens. Welke gegevens hebben we nodig? Hoe bepalen we dat? En wie beheert de gegevensset? Dit regelen we in het basisdossier oncologie.

Op dit moment registreren zorgverleners niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd zijn zij verplicht om allerhande data vast te leggen die het zorgproces niet ondersteunen. Zij registreren dus veel data, maar toch niet alles wat nodig is voor een optimaal zorgproces. Dat kan beter. We willen vanuit de praktijk vaststellen welke data minimaal nodig zijn voor een optimaal zorgproces. Het gaat dan om patiëntgegevens die direct nodig zijn voor het zorgtraject van de patiënt maar ook om gegevens die relevant zijn voor kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek. De gegegevensset kan per tumorsoort verschillen.

Het is noodzakelijk om de gegevensset binnen oncologienetwerken maar ook landelijk met elkaar af te stemmen. Afstemming is onmisbaar om het zorgproces in het oncologienetwerk te verbeteren. Een gegevensset die door iedereen op dezelfde manier gebruikt wordt, is bovendien van groot belang als basis voor wetenschappelijk onderzoek, bij het beoordelen van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties. 

Governance

We maken een plan van aanpak voor het vaststellen van een basisgegevensset voor een willekeurige tumorsoort en de governance daarvan. Dit doen we door voor verschillende tumorsoorten een basisset patiëntgegevens samen te  stellen en het beheer ervan te regelen. De gegevensset en het beheer ervan vormen samen het basisdossier oncologie.

Op grond van de ervaringen en oplossingen in deze pilots formuleren we een algemene aanpak om een basisgegevensset vast te stellen en de governance te regelen.

Naar een landelijk basisdossier oncologie

We willen dat alle ziekenhuizen met het basisdossier oncologie gaan werken. We ontwikkelen daarom een gedeelde visie op het basisdossier oncologie en de governance. We streven naar landelijke harmonisatie. Want alleen zó kunnen we de oncologische zorg in Nederland op een hoger plan brengen.

Naar de projecten over dit thema

Basisdossier oncologie in de praktijk

Naar landelijke afspraken over het basisdossier oncologie