Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling

Trefzekere zorg vraagt uitstekende samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Snelle en goede digitale uitwisseling van patiëntgegevens is daarbij onmisbaar.
Contactpersoon

Hoe zorg je dat wat de een verstuurt, precies zo te zien is op het scherm van de ander? Welke techniek hebben we nodig, welke standaarden gebruiken we? Hoe helpen we zorgverleners om prettig te werken met de systemen die hiervoor nodig zijn? Digitale uitwisseling moet goed, snel én veilig zijn. Dat vraagt oplossingen voor allerlei inhoudelijke en praktische vraagstukken. XDS is de standaard die daarbij kan helpen.

In onderstaande animatie leggen we in een paar minuten uit hoe XDS de zorg beter maakt.

Digitale uitwisseling met XDS

In Nederland zijn nog niet alle ziekenhuizen ontsloten via XDS. Ons land kent bovendien vele netwerken die nog niet onderling verbonden zijn. Op de interactieve kaart hieronder ziet u de stand van zaken in het najaar van 2017. Het is een weergave van de door ons uitgevoerde inventarisatie. De groene verbindingen zijn werkend, de oranje zijn in ontwikkeling. Aanvullingen op de kaart zijn van harte welkom bij projectleider Laurens de Groot.

We verzamelen, produceren en delen in verschillende projecten kennis en oplossingen op het gebied van digitale uitwisseling.

In de loop van 2018 werd duidelijk dat het realiseren van een landelijk dekkende infrastructuur voor digitale gegevensuitwisseling de taak wordt van een nieuw in te stellen programma. Vanuit Naar regionale oncologienetwerken streven wij daarom in de nieuwe programmaperiode 2019-2022 naar betere benutting van die infrastructuur, met name door meer en bredere toepassing van XDS. Dat doen we langs twee lijnen:

  • Ontwikkelen en landelijk beschikbaar stellen van een algemene implementatietoolkit XDS en good practices voor specifieke toepassingen van XDS. We richten ons bij dat laatste speciaal op uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en van discrete, ‘losse’ data en op een generiek en een tumorspecifiek MDO- en verwijsportaal. De algemene implementatietoolkit XDS is bedoeld ter ondersteuning van zorginstellingen die willen aanhaken.
  • Kennisborging en stimuleren van XDS. Dat doen we via een online kennisplatform en door het instellen van een actief landelijk aanjaagteam van minimaal 10 experts op het gebied van implementatie, toepassing en opschaling van XDS.

Deze projecten verkeren momenteel in de opstartfase. Meer informatie volgt.

Kijk hieronder voor een overzicht van de projecten uit de periode 2015-2018.

 

Naar de projecten over dit thema

Digitale uitwisseling in de praktijk