Je gekozen filters:
Wis alle filters
Financiering

Netwerkfinanciering

12-06-2020
We ontwikkelen in drie proeftuinen passende financieringsvormen voor patiëntenzorg in oncologienetwerken. De rode draad van het project Netwerkfinanciering is dat waardegedreven zorg vraagt om waardegedreven financiering. De bedoeling is om de financiering zó te regelen dat de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.
kaart en schema

De proeftuinen betreffen borstkanker, eierstokkanker en sarcoom (tumoren in de weke delen). De verschillende zorgpaden voor deze tumorsoorten kennen elk hun eigen uitdagingen op het gebied van financiering en organisatie. Denk daarbij aan beter benutten van capaciteit, faciliteren van onderzoek over de grenzen van de tweede en derde lijn heen, verminderen van heropnames, adequater doorverwijzen en structureel en duurzaam bekostigen van netwerk-infrastructuur. 

Eén contract voor het netwerk

Het gaat bij netwerkfinanciering om een verschuiving van meerdere contracten tussen de ziekenhuizen en verzekeraars naar één contract tussen het hele netwerk en verzekeraars. Het achterliggende idee is dat één contract met zorgverzekeraars voor alle ziekenhuizen in het netwerk de gelijkgerichtheid en doelmatigheid in het netwerk bevordert. We verkennen op dit moment hoe je deze netwerkfinanciering zou kunnen vormgeven. Er zijn allerlei varianten denkbaar. 

In Nederland wordt bijvoorbeeld al volop geëxperimenteerd met zogeheten bundelbetalingen, waarin zorgverleners gezamenlijk verantwoordelijk gehouden worden voor het budget en de geleverde zorgkwaliteit. Er zijn ook andere varianten denkbaar, zoals bekostiging van de overhead van zorgnetwerken.

Meer informatie?
Neem contact op met Thomas Reindersma via reindersma@eshpm.eur.nl.