Nieuwe standaard maakt uitwisseling oncologiebeelden makkelijker

09-10-2017
Het Informatieberaad Zorg bekrachtigde onlangs de keuze voor XDS als standaard voor het uitwisselen van beelden en patiëntinformatie tussen ziekenhuizen. Een goede zaak, vindt Laurens de Groot, klinisch informaticus bij het Radboudumc.

Het Informatieberaad Zorg, een overlegorgaan van zorgaanbieders, patiënten en het ministerie van VWS, is onder meer voorstander van XDS omdat deze standaard goed aansluit bij nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. ‘Met XDS kun je voldoen aan de huidige strenge eisen op het gebied van veiligheid,’ zegt Laurens de Groot. ‘De encryptie van medische data die je deelt, moet goed zijn geregeld. En de toegang van de patiënt tot zijn gegevens eveneens. XDS voorziet daarin beter dan concurrerende informatiestandaarden.’

Laurens de Groot

Dezelfde taal

Laurens de Groot is betrokken bij het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ van de NFU en ZonMw. Vanuit dit programma wordt al langer sterk aangedrongen op de invoering van XDS in alle Nederlandse ziekenhuizen. Dit omdat de oncologische zorg steeds vaker in regionaal verband plaatsvindt, waardoor adequate informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen noodzakelijk is.

Regionale projectleiders van het programma spelen een belangrijke rol bij de invoering van XDS als standaard voor alle Nederlandse umc’s, topklinische en algemene ziekenhuizen. De ambitie is dat in 2025 de beeld- en gegevensuitwisseling voor de gehele tweede en derde lijn op deze manier plaatsvindt. ‘Hoe meer ziekenhuissystemen dezelfde taal gebruiken, hoe beter het werkt,’ aldus Laurens de Groot.