West | Nieuwsbrief 2 - Regionaal Oncologienetwerk West

Regionaal Oncologienetwerk West: een half jaar later

Een half jaar na de oprichting van de Netwerktumorgroepen (NTG) is een eerste invulling gegeven aan de doelstellingen van het netwerk. Alle NTG zijn meerdere keren bij elkaar geweest en hebben mede aan de hand van de uitkomstmetingen door het IKNL plannen voor verdere samenwerking gemaakt. Deze plannen zijn 19 juni besproken tijdens de tweede plenaire sessie van het Regionaal Oncologienetwerk West.

Maak kennis met Guy Peeters, onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg

Guy Peeters is de onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg van het Regionaal Oncologienetwerk West. ‘We willen patiënten ontzorgen, zodat ze het zorgproces ervaren als een vloeiende beweging.’

Wat betekent netwerkzorg voor een patiënt?

Iedere patiënt met kanker heeft het recht op de best mogelijke zorg. Binnen het programma “Naar regionale oncologienetwerken” van het Citrienfonds werken zorgprofessionals aan de omslag die daarvoor nodig is. Hoe dit werkt en wat dit voor de patiënt betekent, wordt in een filmpje uitgelegd. Bekijk het filmpje

Blik op de toekomst: Regionaal Oncologienetwerk West in 2018

Tijdens de plenaire sessie van het Regionaal Oncologienetwerk West zijn een aantal concrete plannen gepresenteerd voor het tweede half jaar van 2018. Wat kunnen we concreet verwachten in de komende zes maanden? Allereerst zullen de NTG doorgaan met het vergelijken van beleid, uitkomsten en processen om van elkaar te leren en deze te optimaliseren. Verder hopen we gezamenlijk diverse studies en registraties op te starten en een aantal specifieke regionale MDO’s. Daarnaast gaan we een begin maken met het implementeren van de PROMs en nieuwe pilots voor beelden- en gegevensuitwisseling starten. Ten slotte gaan we binnen en buiten de ziekenhuizen meer vertellen over het Regionaal Oncologienetwerk West: wie we zijn en wat we doen. Om de betrokkenen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen wordt er een website gebouwd. 

Meer informatie?
lumc@oncologienetwerken.nl

Onze partners

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.