West | Nieuwsbrief 1 - Regionaal Oncologienetwerk West

Start Regionaal Oncologienetwerk West

Op 12 december is Regionaal Oncologienetwerk West officieel van start gegaan met een kick-off. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Alrijne Zorggroep en het Groene Hart Ziekenhuis (in samenwerkingsverband Samen+), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de Reinier Haga Groep (RHG) hebben zich verenigd om gezamenlijk verder kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van zorg in de regio naar een nog hoger niveau te tillen.     

Stand van zaken binnen het Citrien-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’

Het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ gaat zijn derde en laatste jaar in. Binnen het programma zijn breed toepasbare oplossingen ontwikkeld, die samenwerking faciliteren tussen Universitair Medische Centra (UMC’s) onderling en tussen UMC’s en andere zorgaanbieders. Prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) - de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma - blikt terug op de afgelopen periode, maar kijkt ook naar de toekomst.

Oncologienetwerken en regelgeving

Ook vanuit Regionaal Oncologienetwerk West wordt actief meegewerkt aan een aantal projecten binnen het Citrien programma. Petra van der Raad en Jenneke Boerman (LUMC) hebben binnen het project ‘Oncologienetwerken en regelgeving’ de huidige regelgeving en financiering binnen regionale oncologienetwerken in kaart gebracht. Zij zijn namens de NFU met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) in overleg om te trachten afspraken te maken over de diverse invullingen van (toekomstige) netwerkvorming en consequenties hiervan voor afspraken en financiering. 

Professionals bepalen de koers

Tijdens de kick-off op 12 december zijn 6 netwerktumorgroepen geformeerd, bestaande uit (een vertegenwoordiging van) zorgprofessionals uit de betrokken ziekenhuizen. De focus ligt in de eerst periode op de mammacarcinomen, longtumoren, tumoren van de upper en lower GI, gynaecologische en urologische tumoren. Aan de hand van regionaal inzicht in de kwaliteit van zorg gaat elke netwerktumorgroep aan de slag met het optimaliseren van de zorg in de regio.  Patiënten, huisartsen en verzekeraars zullen worden betrokken zodra concrete voorstellen gereed zijn. Ook wordt gewerkt aan de randvoorwaarden voor samenwerking: zo heeft het LUMC een digitaal verwijsformulier geïmplementeerd zodat oncologische patiënten digitaal kunnen worden verwezen. Verder heeft het realiseren van digitale informatie-uitwisseling van data en beelden prioriteit. 

 

 

Meer informatie?
lumc@oncologienetwerken.nl

Onze partners

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.