Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling Midden-Nederland

Midden
In 2018 bouwen we de samenwerking in UNIEK (Utrechts Netwerk voor Integrale Expertise in de Kankerzorg) verder uit. De ziekenhuizen in Midden-Nederland, de huisartsen en IKNL doen dit samen. Voor een compleet regionaal oncologienetwerk is digitale uitwisseling van gegevens een belangrijke voorwaarde.
Contactpersoon
Ric Exterkate
088-7564493

Drie pilotprojecten die in 2017 werden afgerond vormen de basis voor onze opdracht in 2018 in de regio Utrecht. In deze projecten ging het om verschillende vormen van informatie uitwisseling, deels via XDS. In de pilots zijn specifieke toepassingen opgeleverd: een verwijsportaal Mamma Radiotherapie, een aanmeldportaal voor het multidisciplinair overleg over maag-darm-levertumoren, een mogelijkheid voor beelduitwisseling en een systeem voor overdracht van gegevens aan de eerste lijn.

Het huidige project bouwt voort op de ervaringen van deze pilots met de portalen. Wij breiden de digitale uitwisseling van gegevens uit naar alle andere regionale tumorwerkgroepen. Daarnaast verbreden we de toepassing van het RT verwijsportaal naar meedere tumoren en meerdere ziekenhuizen. Een generieke aanpak, algemene beschikbaarheid van informatie en verdere automatisering van het portaal zijn hierbij sleutelbegrippen.

Een digitaal portaal vereenvoudigt de verwijzing van patiënten binnen het netwerk. De nodige informatie is eenduidig en steeds beschikbaar voor de verschillende zorgverleners. Dit bekort in een aantal gevallen de aanmeldtijd en patiënten kunnen daardoor eerder worden behandeld.

Afgerond 2017: elektronisch verwijsportaal

Dit project richtte zich op het ontwikkelen van een tweedelijns verwijsportaal Radiotherapie Mamma tumoren, waardoor de verwijzing van een patiënt vereenvoudigt en de aanmeldtijd wordt verkort. Daarnaast werd een aanmeldportaal voor een regionaal MDO ontwikkeld in dezelfde omgeving. De inrichting van beide portalen is zodanig generiek dat deze voor verschillende verwijsstromen en MDO’s bruikbaar zal zijn. Het project krijgt een vervolg in 2018 (zie boven).
Projectleider: Ric Exterkate - UMC Utrecht

Afgerond 2017: digitale transmurale zorgoverdracht

Dit project richtte zich op het het bevorderen van de kwaliteit van zorg door een goede digitale verpleegkundige overdracht naar de huisarts. Daarvoor werd het transferproces geüniformeerd en de communicatie tussen de huisartsen en medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen verbeterd.
Projectleider: Bernard Vos - UMC Utrecht

Afgerond 2017: elektronische uitwisseling beeldgegevens

Dit project richtte zich op het vereenvoudigen van de verwijzing van patiënten door middel van digitale beelduitwisseling tussen partners binnen en buiten de regio Utrecht. In dit project wordt patiënten participatie vormgegeven in samenwerking met een patiënten-klankbordgroep. Binnen dit project kunnen vanaf december 2017 beeldgegevens en verslagen digitaal worden uitgewisseld, van alle patiënten die besproken worden in het regionale MDO van de maag-, lever- en darmkanker patiënten.
Aangesloten partners voor deze uitwisseling zijn: Meander MC, St Antonius ziekenhuis en UMC Utrecht.
Projectleider: Wouter Veldhuis - UMC Utrecht
 

Meer informatie