Naar regionale oncologienetwerken - een programma van het Citrienfonds

Je gekozen filters:
Wis alle filters
Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker is onze missie. Dat vereist soepele samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Stimuleren van oncologienetwerken is daarom ons belangrijkste speerpunt. We kregen begin 2019 groen licht van de NFU en ZonMw: we mogen ons hier nog eens vier jaar voor inzetten.
Waarom oncologienetwerken?

Door samen te werken in regionale netwerken:        

  • zijn specialisten uit meerdere ziekenhuizen in één regio betrokken bij de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling van patiënten met kanker;
  • kan de patiënt met de ‘eigen’ dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis bespreken wat voor hem of haar de best passende behandeling is;
  • zal deze best passende behandeling dicht bij huis plaatsvinden als dat kan, of wat verder weg als het moet.

Dit programma stimuleert de verdere ontwikkeling van oncologienetwerken met projecten binnen vier thema's. De jaren 2019-2022 zijn uitdrukkelijk bedoeld om de resultaten en oplossingen uit de voorgaande Citrienperiode te implementeren en te borgen.

De thema's zijn:

Een programma van het Citrienfonds

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. In opdracht van het ministerie van VWS worden met dit fonds duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg ontwikkeld door ZonMw en de Nederlandse Federatie van samenwerkende Universitair Medische Centra (NFU). 

De landelijke Taskforce Oncologie speelt een belangrijke rol in de governance van het programma. in de Taskforce zitten vertegenwoordigers van de NFK (kankerpatiënten), FMS/SONCOS (medisch specialisten), NHG (huisartsen), NVZ (algemene ziekenhuizen), NFU (umc’s) en het IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut). Resultaten van het programma worden, aan de Taskforce aangeboden ter bekrachtiging.

Het programma kent verder een inhoudelijke stuurgroep met leden uit alle umc’s.

Stuurgroep:
prof. dr. Marc Besselink (AMC) 
dr. Haiko Bloemendal (Radboudumc)
prof. dr. Geert Kazemier (VUmc)
prof. dr. Bernd Kremer (MUMC+) 
prof. dr. Hans Nijman (UMCG)
prof. dr. Stefan Sleijfer (ErasmusMC)
prof. dr. Vincent Smit (LUMC)
prof. dr. Els Witteveen (UMCU) 
prof. dr. Ate van der Zee (UMCG, voorzitter) 

De programmaleiding zorgt voor de uitvoering van het programma. De programmaleiding bestaat uit een landelijk programmateam en vier themamanagers.

Landelijk programmateam:
prof. dr. Hans Nijman (programmaleider)
drs. Arjan Wildeboer (programmacoördinator)
dr. Gera Welker (implementatiedeskundige)
drs. Louwke Meinardi (communicatiemanager)
drs. Mirjam de Jonge (financieel specialist) 
Linda Smid (secretariaat)

Themamanagers:
Passend behandelplan: drs. Fabrizia Ketelaars
Digitale uitwisseling: drs. Laurens de Groot
Gegevenssets oncologie: Eefje van Kessel MBA
Financiering: drs. Ineke Middelveldt

Binnen een thema werken de themamanager, projectleiders en stakeholders samen met patiënten, zorgprofessionals en anderen aan de doorontwikkeling en implementatie van praktische en toepasbare resultaten. Een zogenoemde ‘linking pin’ in elk umc zorgen voor de bestuurlijke inbedding in het betreffende umc.