Je gekozen filters:
Wis alle filters

Implementatie bouwsteen palliatieve zorg

Landelijk
De eerder ontwikkelde bouwsteen palliatieve zorg wordt ingebouwd in het informatiesysteem van een ziekenhuis. Zowel het Erasmus MC als het UMCG doen hiermee een pilot om met die ervaringen te komen tot een landelijk bruikbare bouwsteen.
Contactpersoon
Yoen van der Linden

Er wordt geoefend met de module om te kijken of de zorgprofessionals er goed mee uit de voeten kunnen. Zo nodig wordt de module aangepast. De opgedane kennis en ervaringen worden ingezet om te bevorderen dat de module in meer ziekenhuizen wordt ingevoerd en gebruikt. 

Afgerond: ontwikkeling bouwsteen palliatieve zorg

In dit project ontwikkelden we een set gegevens die nodig zijn voor de optimale zorg aan een patiënt die in de palliatieve fase is terechtgekomen. De basisset palliatieve zorg sluit aan eerder ontwikkelde landelijjke zorginformatie-bouwstenen. Ook sluit het aan op het los van dit programma ontwikkelde kwaliteitskader palliatieve zorg. Het palliatief zorg plan kan worden ingebouwd in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt.