Je gekozen filters:
Wis alle filters

Pilot bouwsteen palliatieve zorg

Noord Oost
De eerder ontwikkelde bouwsteen palliatieve zorg wordt ingebouwd in het informatiesysteem van een ziekenhuis. Zowel het Erasmus MC als het UMCG doen hiermee een pilot om te komen tot een landelijk bruikbare bouwsteen palliatieve zorg.
Contactpersoon
Ina Wolthers
06-37404177

In dit project zetten we onze pilot met het eerder ontwikkelde proactief palliatief zorgplan voort. We werken daarbij ook aan het inbouwen van een palliatieve zorgmodule in het EPD van het UMCG. Streven is om te zorgen dat het palliatief zorgplan door meer betrokken zorgverleners wordt gebruikt en eerder in het behandeltraject wordt ingezet.

Er wordt geoefend met de module om te kijken of de zorgprofessionals er goed mee uit de voeten kunnen. Zo nodig wordt de module aangepast. De opgedane kennis en ervaringen worden ingezet om te bevorderen dat de module in meer ziekenhuizen wordt ingevoerd en gebruikt. 

Afgerond: palliatieve zorg in oncologienetwerken

Dit project behelsde het ontwikkelen van een digitaal proactief zorgplan van, voor en met de patiënt. We stelden daartoe eerst in overleg met diverse stakeholders een basisset patiëntgegevens palliatieve oncologische zorg op. Het digitaal zorgplan op basis van die gegevens garandeert dat elke zorgverlener steeds over de meest actuele informatie beschikt. Dit helpt om te komen tot integrale zorg door de betrokken zorgverleners en leidt zo tot kwaliteitsverbetering voor de patiënt.

 

Afgerond: ontwikkeling bouwsteen palliatieve zorg

Het Erasmus MC ontwikkelde in dit project een set gegevens die nodig zijn voor de optimale zorg aan een patiënt die in de palliatieve fase is terechtgekomen. De basisset palliatieve zorg sluit aan eerder ontwikkelde landelijjke zorginformatie-bouwstenen. Ook sluit het aan op het los van dit programma ontwikkelde kwaliteitskader palliatieve zorg. Het palliatief zorg plan kan worden ingebouwd in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt.