Je gekozen filters:
Wis alle filters

Roadmap basisdossier oncologie

Landelijk
Dit project richt zich op het opstellen van het Basisdossier oncologie. Het Basisdossier oncologie beschrijft welke patiëntgegevens we moeten vastleggen, hoe we die gegevens verzamelen en wie er wanneer toegang krijgen tot de gegevens. Het Basisdossier oncologie is onmisbaar voor effectieve en efficiënte samenwerking in regionale en landelijke oncologienetwerken. We willen dat alle ziekenhuizen hiermee gaan werken.
Contactpersoon
Mirjam van der Steen

Op dit moment registreren zorgverleners niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd zijn zij verplicht om allerhande data vast te leggen die het zorgproces niet ondersteunen. Zij registreren dus heel veel data, maar niet alles wat nodig is voor een optimaal zorgproces.

Ziekenhuizen steken ondertussen wel veel tijd en geld in registratiesystemen en –processen. Ze stemmen dit echter nauwelijks af met hun netwerkpartners. Die afstemming is niet alleen van groot belang voor het verbeteren van het zorgproces in het oncologienetwerk, maar ook voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het afleggen van verantwoording. 

Wij voelen een grote urgentie om deze driedubbele verspilling aan te pakken. We doen dat door een basisdossier voor de oncologie te ontwikkelen én hierover landelijke afstemming te zoeken. Dit brengen we samen in een Koersboek. We werken in dit project naadloos samen met het verwante Citrienprogramma Registratie aan de Bron.
 

Aanpak

In dit project onderzoeken we voor drie verschillende soorten kanker wat er nodig is aan gegevens. Dit doen we zorgvuldig en uitgebreid, zowel voor het directe zorgproces als voor kwaliteitsdoeleinden, verantwoording en wetenschappelijk onderzoek.
We inventariseren ook wat er al beschikbaar is aan kennis uit de vele good practices die al zijn ontwikkeld en inmiddels lopen, binnen en buiten de Citrienprogramma’s.

We destilleren uit de drie cases en de good practices een algemeen bruikbaar stappenplan voor het vaststellen en implementeren van een Basisdossier oncologie voor een willekeurige tumorsoort.

Daarop aansluitend ontwikkelen we een visie op landelijke harmonisatie. Hoe komen we tot landelijke afstemming? De governance is daarin een belangrijk onderwerp. Wie kan het regelen, wie gaat het regelen, wie gaat het bewaken? Hier proberen we in gesprek met de belangrijkste stakeholders duidelijkheid over te krijgen en draagvlak voor te vinden.

 

Meer informatie