Je gekozen filters:
Wis alle filters

Beslishulpondersteuning, expertpanels en digitale gegevensuitwisseling

Noord-Holland/Flevoland
Contactpersoon
Stijn van Roessel

In het kader van dit project worden diverse initiatieven opgezet om regionale oncologiezorg te faciliteren, waaronder het uitrollen van een expertpanel voor pancreascarcinoom, beslisondersteuning middels Oncoguide en de ziekenhuisbrede (AMC/VUmc) implementatie van digitale gegevensuitwisseling (XDS). Dit project is breder dan alleen uitwisseling van gegevens en omvat verschillende domeinen binnen de zorg: van kliniek tot ICT tot management. Het projectplan is voorbereid in een eerder project waarover u hieronder meer leest.

PROJECT: OPTIMALE ONDERSTEUNING ONCOLOGISCH MDO

 

Hoe kan een algemeen oncologisch MDO (multidisciplinair overleg) het best worden ondersteund? In dit voorgaande project zijn drie alternatieven bekeken:
1.    Een online expertpanel dat patiënten screent en ze dan voor behandeling verwijst naar de juiste plek binnen het netwerk;
2.    Een wekelijkse extra videoconferentie waarin complexe casussen worden besproken;
3.    Een online beslishulp zoals OncoGuide van IKNL.

In dit eerdere project is een begin gemaakt met een pilot voor het digitaal uitwisselen van beeldvorming voor een online expertpanel. Daarmee is gestart met patiënten met pancreascarcinoom door de partners in het netwerk. Momenteel worden ook de mogelijkheden bekeken voor een online expertpanel voor endocriene en neuro-endocriende tumoren, in toevoeging op de reeds opgezette expertpanels door het VUmc (colorectale levermetasasen, hematologie en longoncologie). Deze opstap mondde uit in een stappenplan voor het lopende project.