Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling in Noord-Nederland

Noord Oost
De digitale uitwisseling tussen Ommelander Ziekenhuis Groningen en het UMCG wordt stapsgewijs uitgebouwd tot een algemeen oncologisch zorgverlenersportaal.
Contactpersoon
Maarten de Ruiter
050-3619231

Een digitaal zorgverlenersportaal maakt het  mogelijk om gegevens efficiënt en veilig uit te wisselen met XDS. De betrokken ziekenhuizen maken gebruik van het Epic EPD. In de voorgaande periode is een zorgverlenersportaal gebouwd. De hoekstenen zijn gelegd met pilots op het gebied van borstkanker en darmkanker. Met name het digitaal uitwisselen en bekijken van beelden was hierbij een aandachtspunt. In dit project bouwen we met die ervaring door aan een algemeen oncologisch zorgverlenersportaal.

Afgerond: digitale uitwisseling colon

UMCG en Ommelander Ziekenhuis Groningen maakten in dit project een begin met een regionaal zorgverlenersportaal voor digitale uitwisseling. De eerste stap was een portaal voor het regionale oncologienetwerk coloncarcinoom. Dit is uitgebreid geëvalueerd zodat de kennis en ervaring die in dit project is opgedaan, kon worden benut voor de uitbouw naar andere tumortypen. Andere oncologienetwerken kunnen hiervan ook profiteren.
 

Afgerond: vorming van één team voor borstkankerzorg

In dit project is toegewerkt naar de vorming van één team dat werkt in twee ziekenhuizen in plaats van twee samenwerkende teams. Zo wordt de zorg aan patiënten echt gezamenlijk geleverd. De tweedelijnszorg wordt vooral geleverd in het Ommelander Ziekenhuis, de derdelijnszorg vooral in het UMCG. Beide huizen kunnen hierdoor snellere zorg leveren en elke patiënt heeft toegang tot alle vormen van diagnostiek en behandeling. 
 

Afgerond: digitale uitwisseling borstkanker

De tumorwerkgroep borstkanker van UMCG en Ommelander Ziekenhuis Groningen stapte over op digitale uitwisseling van beelden en documenten. Dit was een uitbreiding van het inmiddels functionerende zorgverlenersportaal. Hierbij konden we profiteren van de kennis en ervaring met het portaal voor de zorgketen coloncarcinoom.