Je gekozen filters:
Wis alle filters

Implementatietoolkit XDS

We ontwikkelen een algemene implementatietoolkit XDS en stellen die beschikbaar voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken. De experts in ons aanjaagteam kunnen hier alles over vertellen.

Contactpersoon

Wij stellen een algemene implementatietoolkit XDS beschikbaar voor alle zorginstellingen die willen aanhaken bij het regionale netwerk.

Wilt u of bent u aan de slag met XDS? Neem contact op met de expert in uw regio. Die kan u voorzien van de actuele versie van de implementatietoolkit XDS en kan u met raad en daad terzijde staan bij de invoering van XDS.
De implementatietoolkit wordt stapsgewijs verbeterd op basis van de ervaringen. Eind 2020 stellen wij de definitieve versie vast en publiceren die.