Je gekozen filters:
Wis alle filters

Pilot digitale consultatie en advies

Noord Oost
Een eerder ontwikkeld online formulier voor consultatie en advies wordt ingezet bij de digitale uitwisseling rond een andere tumorsoort.
Contactpersoon
Floor van Nuenen
06 40381363

Het formulier dat eerder in Noordoost-Nederland werd ontwikkeld voor HPB zetten we nu in bij een andere tumorsoort, waarschijnlijk schildklierkanker. Daar hoort uiteraard ook een digitaal ondersteund werkproces bij. Gebruikers worden getraind in het werken met deze toepassing.

Afgerond: online panel HPB Noord-Nederland

In dit project is de digitale uitwisseling rond HPB ontwikkeld en geoefend met online expertpanels die hiervan gebruikmaken. Belangrijk onderdeel van het project was het bouwen van een online formulier voor consultaanvraag en advies met bijbehorende workflow en database voor onderzoek en kwaliteitsdoeleinden. Hiermee is in twee bilaterale pilots ervaring opgedaan waarin twee ziekenhuizen samenwerkten, met inzet van een online expertpanel HPB.