Je gekozen filters:
Wis alle filters

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Implementatie geschiedt op basis van standaarden – via zorginformatiebouwstenen  - en wordt vastgelegd in ART - DECOR van Nictiz. Generieke overdracht van gegevens vindt plaats via HL7 CDA. Gegevens kunnen dan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. In deze proeftuin wordt verder met duidelijke doelstellingen gewerkt zoals:

- voortborduren op vorige Citrienprojecten;
- samenwerken UMCU met zelfde proeftuin;
- overleg Landelijke Tumorwerkgroep Colorectaal ;
- subwerkgroepen bv T1 - tumoren - MDO 2.0 project Patrick Veldhuis
- standaard Colorectaal operatieverslag IKNL-MRDM nieuw leven inblazen; 
- interne - en radiotherapie onderdelen;
- eenduidige colorectale itemset die alle stakeholders gebruiken.

Contactpersonen
Pedro
Pedro Janssen (regio Zuidoost-Nederland)
3
Angelique Olde Meierink (regio Midden-Nederland)