Je gekozen filters:
Wis alle filters

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.
Contactpersoon
Pedro
Pedro Janssen

Implementatie geschiedt op basis van standaarden – via zorginformatiebouwstenen  - en wordt vastgelegd in ART - DECOR van Nictiz. Generieke overdracht van gegevens vindt plaats via HL7 CDA. Gegevens kunnen dan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. In deze proeftuin wordt verder met duidelijke doelstellingen gewerkt zoals:

- voortborduren op vorige Citrienprojecten;
- samenwerken UMCU met zelfde proeftuin;
- overleg Landelijke Tumorwerkgroep Colorectaal ;
- subwerkgroepen bv T1 - tumoren - MDO 2.0 project Patrick Veldhuis
- standaard Colorectaal operatieverslag IKNL-MRDM nieuw leven inblazen; 
- interne - en radiotherapie onderdelen;
- eenduidige colorectale itemset die alle stakeholders gebruiken.