Je gekozen filters:
Wis alle filters

Oncologienetwerk West-Nederland

West
Zeven ziekenhuizen in West-Nederland, waaronder het LUMC, vormen een regionaal oncologienetwerk.
Contactpersoon
Ellen Kempers
06 1171 6113

De deelnemende ziekenhuizen zijn Alrijne Zorggroep, het Groene Hart Ziekenhuis,  Haaglanden Medisch Centrum, Haga Ziekenhuis, LUMC, Langeland Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Als eerste stap zijn door deze ziekenhuizen zes multidisciplinaire netwerktumorgroepen ingesteld (mamma, long, upper GI, lower GI, gynaecologie en urologie). In deze netwerktumorgroepen wordt besproken waar de kwaliteit van zorg nog verder verbeterd kan worden. Op basis van die bevindingen ontwikkelen medisch specialisten gezamenlijk beleid, waaronder eenduidige behandelprotocollen, gezamenlijke zorgpaden, regionale MDO’s en heldere door- en terugverwijzing. 

Afgerond: invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens

In dit project is gekeken naar welke gegevens idealiter al bij het eerste MDO bekend zijn om een completer beeld van de patiënt te hebben (meer dan alleen de tumor specifieke informatie). De gedachte hierbij is dat dit leidt tot behandeladviezen die beter aansluiten bij de patiënt ‘als geheel’. Het eindresultaat is een tumor overstijgende gegevensset die in pilotvorm is getest bij een aantal borstkankerpatiënten. 

Afgerond: consultatie en verwijzing colorectaal en borstkanker

In dit voorgaande project zijn multidisciplinaire overleggen tussen het Haaglanden Medisch Centrum en het LUMC (verder) ontwikkeld en verbeterd voor colorectale tumoren en borstkanker.