Je gekozen filters:
Wis alle filters

Oncologienetwerk Zuidoost-Nederland – OncoZON

Zuid Oost
De ziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland werkten in voorgaande projecten verschillende aspecten van regionale samenwerking uit. In deze vervolgstap bouwen zij met die elementen hun regionaal oncologienetwerk verder uit.
Contactpersoon
Fabrizia Ketelaars
043-3874931

Negen ziekenhuizen en een radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland werken samen in het regionaal oncologienetwerk OncoZon. Zij gebruiken de resultaten van voorgaande projecten om hun netwerk verder uit te bouwen.

Afgerond: elektronische gegevensuitwisseling OncoZon

In dit project is een implementatieplan voor het XDS-netwerk in de regio Zuidoost-Nederland opgesteld. Doel: goed kunnen uitwisselen van patiëntgegevens en beelden in het regionale oncologienetwerk. Belangrijk daarbij was het verbinden van twee bestaande netwerken.

Projectleider: Fred Korver
Informatiemanager, Maastro Clinic

 

Afgerond: registratie aan de bron OncoZON

In dit project is een implementatieplan opgesteld voor de wijze van registreren van patiëntgegevens in het oncologienetwerk. Ook is een minimale set gegevens vastgesteld ten behoeve van het multidisciplinair overleg. Er zijn formats gemaakt voor colorectale kanker en longkanker.

De uniforme registratie vormt de basis voor vergelijking van uitkomsten, waarmee de kwaliteit kan worden verbeterd.

Projectleider: Pedro Janssen
stafadviseur oncologie, VieCuri

Afgerond: echelonnering MDO's colorectale tumoren OncoZon

In de regio Zuid Oost wordt alle oncologische zorg aangeboden, van hoogvolume en laag-complexe tumoren tot laagvolume en hoog-complexe zorg. Slechts voor een aantal uiterst zeldzame tumoren worden patiënten buiten de regio behandeld.
In dit project is een model voor echelonering bij colorectale tumoren ontwikkeld. Er zijn verschillende niveaus van MDO gedefinieerd, onderverdeeld in laag-complex lokaal, complex regionaal en hoog-complex /second opinion. Met behulp van echelonnering hoeven niet alle experts aanwezig te zijn bij alle MDO’s en wordt er efficiënt en effectief gewerkt.

Projectleider: ir. Hanneke Pullens
Catharina ziekenhuis