Je gekozen filters:
Wis alle filters

Regionaal netwerk HPB

Noord Oost
In Noord-Nederland bouwen we een netwerk voor hepatobiliaire oncologie. Het project omvat zowel de digitale infrastructuur als de samenwerking in multidisciplinaire overleggen met ondersteuning van een online expertpanel.
Contactpersoon
Floor van Nuenen

Ziekenhuizen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel worden digitaal verbonden en vormen samen een oncologienetwerk. Ze maken gebruik van een eerder ontwikkeld digitaal formulier voor onderlinge consultatie en advies.Dit project is een voortzetting van een eerder project waarin het online expertpanel in het noordelijk HPB-netwerk is ontwikkeld. Hieronder leest u meer over dat project.

Afgerond: online panel HPB Noord-Nederland

In dit project is de digitale uitwisseling rond HPB ontwikkeld en geoefend met online expertpanels die hiervan gebruikmaken. Belangrijk onderdeel van het project was het bouwen van een online formulier voor consultaanvraag en advies met bijbehorende workflow en database voor onderzoek en kwaliteitsdoeleinden. Hiermee is in twee bilaterale pilots ervaring opgedaan waarin twee ziekenhuizen samenwerkten, met inzet van een online expertpanel HPB.

Dit project mondde uit in een implementatieplan voor bredere toepassing binnen het hele managed clinical network HPB Noord-Nederland zoals dat in het lopende project nu wordt uitgevoerd.