Je gekozen filters:
Wis alle filters

Blauwdruk optimaal mdo

Het multidisciplinair overleg (mdo) is een essentieel onderdeel van het zorgtraject in oncologienetwerken. In dit project vanuit het Radboudumc /regio Zuidoost Nederland ontwikkelen we een blauwdruk voor een optimaal mdo met effectieve en efficiënte aanmelding, voorbereiding, bespreking, verslaglegging en terugkoppeling. Zo werken we aan een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker.
Contactpersoon
Mark Tolboom (Vintura)

Om te komen tot een goed werkend mdo worden de volgende stappen doorlopen:

  • het inventariseren van bestaande mdo's; 
  • het definiëren van randvoorwaarden;
  • het identificeren van de best practice per tumorsoort; ​​​​​​
  • het ontwikkelen van een blauwdruk;
  • het implementeren van de blauwdruk.

 

De blauwdruk geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Een efficiënt en effectief mdo: hoe zorgen we voor een mdo waar de kwaliteit hoog is rekening houdend met een optimale benutting van de tijd van de zorgprofessionals?
  • Echelonnering en expertpanels: welke patiënten uit de regio worden waar ingebracht en hoe kunnen afspraken met de regio (SLA) helpen dit proces nog beter te stroomlijnen?
  • Samen beslissen: hoe zorgen we dat de wensen en voorkeuren van de patiënt optimaal meewegen in het proces?
     

Status najaar 2020 
De blauwdruk voor de optimalisatie van het mdo die in het Radboudumc wordt ontwikkeld, wordt dit najaar definitief gemaakt. Aansluitend zal een netwerkversie gemaakt worden. Meer informatie hierover volgt z.s.m.