Je gekozen filters:
Wis alle filters

Expertpanels lever, hematologie en long

Noord-Holland/Flevoland
De regio Noord-Holland/Flevoland bouwt haar oncologienetwerk uit met expertpanels voor hematologie en longziekten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere regio's om tot landelijke expertpanels te komen. Ook het aantal ziekenhuizen dat meedoet in de eigen regio groeit. Eerder was al een expertpanel colorectale levermetastasen ingesteld.

Contactpersoon
Tessa Hellingman

Dit project maakt gebruik van de ervaringen uit twee voorgaande projecten waarover u hieronder meer kunt lezen. Er worden twee nieuwe expertpanels ingesteld, voor hematologie en longziekten. Daarbij zoekt men samenwerking met andere regio's om tot landelijke expertpanels te komen. Ook doen meer ziekenhuizen in de regio mee.

Verder werkt dit project toe naar aanbesteding van het XDS-netwerk in de regio Noord-Holland/Flevoland.

Afgerond project: optimale ondersteuning oncologisch MDO

Hoe kan een algemeen oncologisch MDO (multidisciplinair overleg) het best worden ondersteund? In dit voorgaande project zijn drie alternatieven bekeken:
1.    Een online expertpanel dat patiënten screent en ze vervolgens voor behandeling verwijst naar de juiste plek binnen het netwerk;
2.    Een wekelijkse extra videoconferentie waarin complexe casussen worden besproken;
3.    Een online beslishulp zoals OncoGuide van IKNL.

Meer informatie: Stijn van Roessel s.vanroessel@amc.uva.nl

Afgerond project: expertpanel colorectale levermetastasen

In dit project is de basis gelegd voor het werken met een expertpanel. VuMC vormde met de Noordwest Ziekenhuisgroep, Ziekenhuis Amstelland, het Spaarne Gasthuis en het Westfriesgasthuis een oncologisch netwerk voor colorectale levermetastasen.
Zo is ervaring opgedaan met de werkwijze en de benodigde techniek. Ook zijn financiering en juridische aspecten van het inzetten van een expertpanel in kaart gebracht en geregeld.

Meer informatie: Babs Zonderhuis, bm.zonderhuis@vumc.nl

 

Meer informatie
Download hier de projectaanvraag 2018