Je gekozen filters:
Wis alle filters

Oncoguide in het mdo

Contactpersoon

Dit wordt uitgewerkt door een multidisciplinaire werkgroep van medisch specialisten uit Amsterdam UMC (locatie AMC), het IKNL en deskundigen op het gebied van het elektronisch patiëntendossier Epic.

Het project richt zich concreet op:

  • Het aantonen van de bruikbaarheid van Oncoguide voor de drie genoemde tumortypen. Dit wordt gedaan als onderdeel van een landelijke validatiestudie rond Oncoguide vanuit het IKNL; 
  • Afstemming van Oncoguide op op een model voor echelonnering. Echelonnering is het verantwoord indelen van patiënten in passende groepen die in aparte multidisciplinaire overleggen (mdo’s) worden besproken. Dit wordt ontwikkeld in een een regionale pilot;
  • ​​​​​​​Koppeling van Oncoguide aan het elektronisch patiëntendossier (Epic).

Het doel is om het gebruik van Oncoguide uit te breiden naar andere tumorsoorten en andere regio’s op basis van de ervaringen en resultaten uit dit project.