Je gekozen filters:
Wis alle filters

Online Expertpanels

Contactpersoon
tessa
Tessa Hellingman

Centralisatie van zorg, verdere specialisatie en exponentiële toename van kennis vereisen een goede samenwerking tussen specialisten en ziekenhuizen voor het leveren van optimale zorg. Alle benodigde expertise moet voor iedere patiënt op het juiste moment beschikbaar zijn. In Citrien 1.0 werd de basis gelegd voor implementatie van online expertpanels. Deze nieuwe manier van consultatie dient om relevante behandelmogelijkheden toegankelijk te maken voor iedere patiënt, ongeacht in welk ziekenhuis hij of zij zich presenteert. In Citrien 2.0 wordt hierop voortgebouwd. Onze doelstelling is om binnen het huidige transmurale zorgpad ‘zorg op maat’ te leveren aan iedere patiënt met kanker. Door borging en uitbreiding van deze expertpanels streven we in 2022 naar een juiste behandeling op de juiste plek voor iedere patiënt met kanker. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opzetten van het online expertpanel en derde echelon voor advanced rectumtumoren, de uitbreiding van regionale implementatie van het triagepanel neuro-oncologie en de borging van het online expertpanel voor colorectale levermetastasen. De ervaringen en resultaten uit Citrien 1.0 worden op landelijk en internationaal niveau gedeeld. Daarnaast wordt er vier keer per jaar een regionale Grand Round Colorectaal Carcinoom (CRC) georganiseerd om ziekenhuizen in de regio te verbinden, de samenwerking te optimaliseren en de meest recente kennis met elkaar te delen.