Je gekozen filters:
Wis alle filters

Online expertpanels

Een online expertpanel brengt de expertise van zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen in een oncologienetwerk bijeen. Daarmee komt alle benodigde expertise rond een bepaalde tumorsoort beschikbaar voor iedere patiënt in de regio, onafhankelijk van het ziekenhuis waar die patiënt binnenkomt. In dit project wordt gewerkt aan bredere implementatie van deze werkwijze in de regio Noord-Holland/Flevoland.
Contactpersoon
Merijn de Swart
Merijn de Swart

Het werken met online expertpanels is ontwikkeld in voorgaande projecten. In de nieuwe Citrienfondsperiode werken we aan verdere implementatie van expertpanels als basis voor steeds meer ‘zorg op maat’ voor iedere patiënt met kanker in de regio.
 

Dit project richt zich concreet op:

  • een bovenregionaal online expertpanel voor advanced rectumtumoren
  • verdere implementatie van het triagepanel neuro-oncologie
  • borging en uitbreiding van het online expertpanel voor colorectale levermetastasen

 

Op het gebied van colorectaal carcinoom organiseren we vier keer per jaar de zogeheten Grand Round Colorectaal Carcinoom, een bijeenkomst die erop gericht is om ziekenhuizen in de regio te verbinden, de samenwerking te optimaliseren en de meest recente kennis met elkaar te delen. We delen in het algemeen onze ervaringen en resultaten landelijk en internationaal, met het doel om brede implementatie van online expertpanels te stimuleren.