Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan bij hersentumoren

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren). Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met hersentumoren, medisch technisch passend en passend bij de mens.
Contactpersoon
Floor
Floor van Nuenen

Om dit doel te bereiken worden de volgende stappen gezet: 

  •  per patiënt wordt informatie verzameld over de gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren;
  • deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor het besluitvormingsproces in het mdo en in de spreekkamer (waarbij wordt gestreefd naar het gecodeerd vastleggen in de digitale systemen);
  • de impact van de beschikbaarheid van dergelijke informatie op de behandeladviezen en de uiteindelijke keuze van de patiënt voor een passende behandeling wordt getoetst.

Binnen het regionaal netwerk neuro-oncologie Noord-Nederland is een stuurgroep gevormd met zorgprofessionals uit het Medisch Centrum Leeuwarden, Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook wordt stap voor stap gewerkt aan het vaststellen en implementeren van de patiëntgebonden informatie in het zorgproces. 

In dit project wordt nadrukkelijk gestreefd naar optimalisatie van het besluitvormingsproces, niet van het behandelresultaat. 
 

Lees hieronder de projectbeschrijving met een actuele status.