Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan bij melanomen

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep.

Om dit doel te bereiken worden de volgende stappen gezet: 

 • bij patiënten(vereniging) en zorgverleners wordt uitgevraagd wat er voor hen nodig is om te komen tot een passend behandelplan;
 • per patiënt wordt informatie verzameld over de gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren;
 • deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor het besluitvormingsproces in het mdo en in de spreekkamer (waarbij wordt gestreefd naar het gecodeerd vastleggen in de digitale systemen);
 • de patiënt krijgt op een overzichtelijke en duidelijke manier de behandelopties voorgelegd, waarmee de regie in de keuze voor een passend behandelplan gedeeld wordt door patiënt en zorgverlener; 
 • de impact van de beschikbaarheid van dergelijke informatie op de behandeladviezen en de uiteindelijke keuze van de patiënt voor een passende behandeling wordt getoetst.
   

In dit project wordt samengewerkt met de patiëntenvereniging Melanoom en met zorgverleners uit de zeven ziekenhuizen die zich verenigd hebben in het regionaal Netwerk Midden-Nederland, OncoMid.

 

Deelnemende ziekenhuizen

 • Diakonessenhuis
 • St. Antonius
 • Rivierenland ziekenhuis
 • Meander medisch centrum
 • Tergooi
 • UMC Utrecht

 

Ook zijn we betrokken bij het project 'regionale transmurale afspraken' naar aanleiding van de GRIP-studie. Daarnaast delen we ervaringen en kennis uit de betrokken projecten ten aanzien van Passend behandelplan bij hersentumoren (UMCG) en Passend behandelplan bij darmkanker (LUMC).
 

Contactpersonen
Camillia
Camilla Basart