Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan in de palliatieve fase

In de palliatieve fase zijn er meerdere belangrijke beslismomenten om tot een goed medisch behandelplan te komen. Ten aanzien van dit behandelplan wordt gekozen tussen ziektegerichte, symptoomgerichte of levensverlengende behandeling en tevens kan ook gekozen worden om geen behandeling te starten. In het kader van Samen Beslissen wordt onderzocht hoe de levensdoelen en voorkeuren van de patiënt optimaler meegenomen kunnen worden in het maken van deze keuzes. Als we spreken over shared decision making dan zijn de partners: de patiënt en zijn/haar familie/vrienden, het behandelteam en de huisarts. De voorgestelde projecten hebben betrekking op alledrie de partners.
Meer informatie

In dit project testen we verschillende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen: 

  • Ten eerste willen we professionals beter opleiden tot het betrekken van patiënten bij het kiezen van (g)een behandeling. Hiervoor testen we de NFK e-learning voor gedeelde besluitvorming in de palliatieve zorg; 
  • Ten tweede willen we huisartsen, die in de palliatieve fase nauw met de patiënt verbonden zijn, beter betrekken bij het palliatief mdo. Hiertoe willen we het huidige proces om hen te betrekken onder de loep nemen en zo mogelijk verbeteren; 
  • Ten derde zal er een time-out project plaatsvinden i.s.m. huisartsen, een voortzetting van de pilot uit Citrien 1.0, waarbij de eerder genoemde stroomlijning geïmplementeerd en geëvalueerd zal worden; 
  • Ten vierde willen we de patiënt zelf betrekken bij het mdo. Om dit te realiseren wordt het mbo van de desbetreffende patiënt opgenomen en deze besproken met de patiënt en een professional. De gegevens uit deze pilot willen we vergelijken met gegevens die verkregen zijn uit andere Citrien projecten m.b.t. de rol van de patiënt bij het mdo.

 

We onderzoeken welke kansen en problemen elke variant oplevert en verwerken dit tot een advies en zo mogelijk tot een implementatieproces. De ervaring van professionals en patiënten wordt daarbij meegenomen.

Contactpersonen
Art Vreugdenhil (projectleider a.i.)