Je gekozen filters:
Wis alle filters

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Zogeheten PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. Deze Patient Reported Outcome Measures zijn gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt. Ze bestaan uit vragen over onder meer pijn, vermoeidheid en iemands emotionele toestand.
Contactpersoon
Erna Elfrink
Femmy Meenhorst

Dit project richt zich concreet op de volgende aspecten: 

  • Er worden analyses gemaakt voor de verschillende domeinen (bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, emotionele toestand);
  • We formuleren wie welke actie kan ondernemen bij bepaalde uitkomsten; 
  • We beschrijven hoe PROM’s kunnen doorwerken in een individueel nazorgplan; 
  • We ontwikkeling e-learning en scholing rond het gebruik van PROMS in de spreekkamer;
  • We brengen de relevante klinische variabelen in kaart. 

Aan het project doen acht ziekenhuizen mee en er wordt nauw samengewerkt met het IKNL en het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron.