Je gekozen filters:
Wis alle filters

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Zogeheten PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. Niet alleen voor de initiële behandeling maar ook op gebied van de nazorg. Deze Patient Reported Outcome Measures zijn gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt. Ze bestaan uit vragen over onder meer pijn, vermoeidheid en iemands emotionele toestand. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen deze vragenlijsten.
Contactpersoon
Erna Elfrink
Femmy Meenhorst

Dit project richt zich concreet op de volgende aspecten: 

  • Er worden analyses gemaakt voor de verschillende domeinen (bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, emotionele toestand). Dit resulteert niet alleen in een status op dit moment zelf, maar ook in een trend over de afgelopen controlemomenten;
  • We beschrijven hoe PROMs kunnen doorwerken in een individueel nazorgplan. Op basis van de resultaten van de patiënt kan dit bijvoorbeeld betekenen dat andere specialisten worden geconsulteerd;
  • We formuleren wie welke actie kan ondernemen bij bepaalde uitkomsten om te komen tot een optimale zorgbeleving;
  • We hebben een e-learning module en scholing ontwikkeld rond het gebruik van PROMs in de spreekkamer;
  • We brengen in samenwerking met IKNL en DHD relevante klinische variabelen in kaart. Op basis van deze gegevens kunnen we, met de deelnemende ziekenhuizen, de zorg voor onze patiënten verbeteren.

Aan het project doen acht ziekenhuizen mee en er wordt nauw samengewerkt met het IKNL en het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron.