Je gekozen filters:
Wis alle filters

Roadmap passend behandelplan

Landelijk
Wij willen dat iedere patiënt met kanker in Nederland kan rekenen op een passend behandelplan. Wij streven ernaar dat alle oncologienetwerken de zorg zó organiseren dat zorgprofessionals in samenspraak met de patiënt komen tot een passend behandelplan.
Contactpersoon
Floor van Nuenen

Het zorgtraject moet zo georganiseerd worden dat het uitmondt in een passend behandelplan. Maar wat betekent dat concreet en hoe organiseer je het? Daarvoor ontwikkelen wij een model. Dit wordt een algemeen model, dat kan worden toegesneden op de stand van zaken in een specifiek oncologienetwerk.

We werken  belangrijke stappen en elementen van het model verder uit. Zo geven we het model praktische handvatten die startende en bestaande oncologienetwerken kunnen benutten bij het inrichten van hun zorgtraject.
 

Aanpak

Welke elementen en stappen in het zorgtraject maken een behandelplan tot een passend behandelplan? Wat is er nodig om het zorgtraject zo in te richten? Binnen het programma Naar regionale netwerken lopen meerdere projecten die hier kennis en ervaring over opleveren.

•    Op de medisch-technische oncologische dimensie gaat het onder meer over voor- en nadelen van echelonnering van het multidisciplinair overleg; over ondersteuning door expertpanels en over landelijke tumorboards.

•    Ten aanzien van de bredere context van gezondheidsdimensies bepalen zorgprofessionals samen met patiënten(organisaties) wat relevante aanvullende informatie is en hoe die wordt ingebouwd in het zorgtraject.

•    De ruimte voor het bepalen van levensdoelen en voorkeuren van de patiënt krijgt bijvoorbeeld vorm in structurele momenten van samen beslissen (shared decision making).

Wij ontwikkelen het model voor een passend behandelplan met deze elementen verder. We verzamelen en analyseren onderzoeken, good practices, tips en adviezen. Zo geven we het model handen en voeten. Al deze kennis en ervaring kan helpen om het zorgtraject zó in te richten dat het leidt tot een passend behandelplan voor iedere patiënt.

We dragen het model en de verzamelde kennis en ervaring uit naar alle partijen die nodig zijn om dit in de praktijk te brengen: bestaande en opstartende oncologienetwerken, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, regelgevers, beleidsmakers en anderen.