Je gekozen filters:
Wis alle filters

Samen beslissen in de praktijk

Landelijk
Samen beslissen (ook wel shared decision making) wil zeggen dat behandelaars en patiënt in samenspraak besluiten welke behandeling de patiënt krijgt. Het OncoZON-netwerk rond Maastricht brengt dit in de praktijk in drie verschillende pilots.
Contactpersoon
Daphne Vogels
040-888 67 55

Samen beslissen omvat meer dan de afweging van verschillende medische behandelopties. Ook andere levensgebieden en de wensen en voorkeuren van de patiënt wegen mee. 
Om tijd en gelegenheid te scheppen voor deze belangrijke keuzemomenten, komen er zogeheten time outs in het zorgtraject. Samen beslissen zal bij een deel van de patiënten waarschijnlijk leiden tot andere keuzes dan de puur medische afweging.

In dit project worden drie pilots met Shared decision making uitgevoerd. Deelnemende patiënten, de NFK en het NHG zullen ze beoordelen. Wat werkt wel en wat niet? Welke factoren spelen daarbij een rol? Het doel is om te komen tot één of meerdere scenario’s die in alle ziekenhuizen in Nederland toe te passen zijn.

Afgerond: Time out en shared decision making

In een voorgaand project zijn mogelijke scenario’s ontwikkeld in samenspraak met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Nederlands Huisarten Genootschap (NHG). Download hieronder het eindrapport van het projectTime out en shared decision making.

 

Meer informatie