Publicaties

Filter
Thema
Basisdossier oncologie
Digitale uitwisseling
Passend behandelplan
Stimuleren van oncologienetwerken
Regio
Landelijk
Midden
Noord Oost
Noord-Holland/Flevoland
Oost
West
Zuid Oost
Zuid West

Publicaties

[ ] Artikel in Dagblad van het Noorden, 15 maart 2018
[ ] Uitgebreid rapport van de pilot en de resultaten. Bevat implementatieplan.
[ ] Ppt van de resultaten.
[ ] Verslag van expertbijeenkomst. Bevat analyse van de juridische aspecten, formats en voorbeeldafspraken.