Publicaties

Je gekozen filters:
Wis alle filters

Uitgelicht

Gezamenlijke Agenda voor de toekomst van de oncologische zorg van de Taskforce Oncologie en het programma Naar regionale oncologienetwerken.
Magazine naar aanleiding van de Impactconferentie Oncologische Netwerkzorg op 19 december 2018

Alle publicaties

Oncologienetwerken

Interview met Rob Dillman - voorzitter RvB Isala en voorzitter Taskforce Oncologie - over de voortzetting van het Citrienfonds in de periode 2019-2022.
Interview met projectleiders Carla van Herpen en Hanneke van Laarhoven over de vorming van landelijke moleculaire tumorboards.
Artikel over de vorming van een oncologienetwerk rond Amsterdam, naar aanleiding van de kick off daarvan in november 2016.
Interview met Ernst Kuipers, voorzitter NFU, over de stand van zaken in het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken
Interview met Koos van der Hoeven naar aanleiding van zijn oratie, over belangrijke ontwikkelingen in de oncologische zorg.
Naar toekomstbestendige oncologienetwerken. Boekje met de roadmaps van het programma Naar regionale oncologienetwerken.
Interview met Ineke Middelveldt, programmamanager UMC Groningen Cancer Center, Mariska Koster, senior medisch adviseur Zilveren Kruis en Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur VUmc over financiering van zorg in netwerken.
Verslag van expertbijeenkomst. Bevat analyse van de juridische aspecten, formats en voorbeeldafspraken.
Interview met Irene Dingemans, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), over wat patiënten belangrijk vinden en hoe zich dit verhoudt tot zorg in netwerken .
Interview met Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap, over de aansluiting van huisartsenzorg en oncologienetwerken.
Programma Impactconferentie Trefzekere oncologie: optimale zorg in netwerken
Verslag van de Invitational conference over dit onderwerp en een interview met projectleider Haiko Bloemendal.

Passend behandelplan

Artikel in Dagblad van het Noorden, 15 maart 2018
Ppt van de resultaten.
Uitgebreid rapport van de pilot en de resultaten. Bevat implementatieplan.
Interview met Peter Huijgens, bestuursvoorzitter IKNL, over echelonnering van het regionaal multidisciplinair overleg

Gegevenssets oncologie

Interview met projectleiders Lieke Welling en Ina Wolthers over registratie van aanvullende patiëntgegevens ten behoeve van het MDO en het proactief palliatief zorgplan.

Digitale uitwisseling

Interview met Laurens de Groot en Paul Schüren, projectleiders binnen het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken, over het belang van digitale uitwisseling.