Publicaties

Alle publicaties

Oncologienetwerken

Verslag van expertbijeenkomst. Bevat analyse van de juridische aspecten, formats en voorbeeldafspraken.

Passend behandelplan

Artikel in Dagblad van het Noorden, 15 maart 2018
Ppt van de resultaten.
Uitgebreid rapport van de pilot en de resultaten. Bevat implementatieplan.

Basisdossier oncologie