Je gekozen filters:
Wis alle filters

Gegevenssets oncologie

Uitstekende samenwerking vraagt een vaste basis aan patiëntgegevens. Welke gegevens hebben we nodig? Hoe bepalen we dat? En wie beheert de gegevensset? Dit is het onderwerp van het thema Gegevenssets oncologie.

Op dit moment registreren zorgverleners niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd zijn zij verplicht om allerhande data vast te leggen die het zorgproces niet ondersteunen. Zij registreren dus veel data, maar toch niet alles wat nodig is voor een optimaal zorgproces. Dat kan beter. We willen vanuit de praktijk vaststellen welke data minimaal nodig zijn voor een optimaal zorgproces. Het gaat dan om patiëntgegevens die direct nodig zijn voor het zorgtraject van de patiënt maar ook om gegevens die relevant zijn voor kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek. De gegegevensset kan per tumorsoort verschillen.

Het is noodzakelijk om de gegevensset binnen oncologienetwerken maar ook landelijk met elkaar af te stemmen. Afstemming is onmisbaar om het zorgproces in het oncologienetwerk te verbeteren. Een gegevensset die door iedereen op dezelfde manier gebruikt wordt, is bovendien van groot belang als basis voor wetenschappelijk onderzoek, bij het beoordelen van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties. 

Koersboek harmonisatie

We maken een plan van aanpak voor het vaststellen van een basisgegevensset voor een willekeurige tumorsoort en het beheer van die gegevensset. Dit leggen we vast in een zogeheten Koersboek harmonisatie oncologische patiëntgegevens (werktitel), dat in het voorjaar van 2019 verschijnt.

Gegevenssets vaststellen

In de nieuwe programmaperiode van Naar regionale oncologienetwerken die loopt tot en met 2022 gaan we samen met vele stakeholders die basisgegevensset daadwerkelijk vaststellen. Vervolgens gaan we aan de slag met specifieke gegevenssets voor vijf verschillende tumorsoorten en voor palliatieve patiënten.

In deze projecten werken we nauw samen met het Citrien-zusterprogramma Registratie aan de bron.

We willen dat alle ziekenhuizen met deze basisgegevensset gaan werken. We streven met andere woorden naar landelijke harmonisatie. Want alleen zó kunnen we de oncologische zorg in Nederland op een hoger plan brengen.

Naar de projecten over dit thema

Basisdossier oncologie in de praktijk

Naar landelijke afspraken over het basisdossier oncologie