Je gekozen filters:
Wis alle filters

Gegevenssets oncologie

Samenwerking in oncologienetwerken vereist vaste afspraken over de inhoud en registratie van de patiëntgegevens die nodig zijn voor trefzekere zorg.
Contactpersoon
Eefje van kessel
Eefje van Kessel

Op dit moment registreren zorgverleners niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Aan de andere kant registreren zij verplicht allerhande gegevens die het zorgproces niet ondersteunen. Dat kan beter.

Voorjaar 2019 publiceerden wij het Koersboek. Op weg naar harmonisatie en registratie in de oncologie. Het Koersboek wijst de weg waarlangs wij de komende jaren werken aan het samenstellen en vaststellen van een basisgegevensset en specifieke gegevenssets voor vijf specifieke tumorsoorten en voor palliatieve oncologische zorg. Het zorgproces is leidend en de gegevenssets worden samen met de relevante stakeholders bepaald.
We streven ernaar om de gegevenssets ook landelijk af te stemmen. Een gegevensset die door iedereen op dezelfde manier gebruikt wordt, is de basis voor wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties.

We werken bij deze projecten nauw samen met het programma Registratie aan de bron (eveneens gefinancierd vanuit het Citrienfonds).

Meer over de governance van dit thema.

Naar de lopende projecten