Je gekozen filters:
Wis alle filters

Oncologienetwerken

Trefzekere zorg vraagt uitstekende samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Stimuleren van oncologienetwerken is daarom ons belangrijkste speerpunt.

Overal in Nederland ontstaan oncologienetwerken. Dat roept allerlei inhoudelijke en praktische vragen op. Hoe organiseren we de samenwerking zó dat iedere patiënt werkelijk passende zorg krijgt en zelf zo veel mogelijk regie houdt? Welke data hebben we nodig als gezamenlijke basis? Hoe zit het met regelgeving, financiering en andere voorwaarden voor samenwerking? En met de digitale uitwisseling van beelden en andere patiëntgegevens?

Overal in Nederland stellen samenwerkende zorgverleners zich dergelijke vragen. Het Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken probeert vanuit de praktijk, bottom up, antwoorden op deze vragen te vinden. Die  kennis en ervaring delen we vervolgens landelijk.

In het project Oncologienetwerken en financiering hebben we bestaande oncologienetwerken in Nederland geïnventariseerd. Klik op de link hieronder voor een kaart van de netwerken in Nederland. Het betreft hier oncologiebrede netwerken en netwerken voor borstkanker, darmkanker, gynaecologische kanker, upper GI en HPB en urogenitale kanker (stand van zaken eind 2017).
 

Oncologienetwerken in Nederland

In verschillende projecten zoeken we oplossingen voor algemene vraagstukken rond oncologienetwerken. In andere projecten ontwikkelen we oncologienetwerken in de praktijk. De projecten vindt u onderaan deze pagina.

Tegelijkertijd werken we drie belangrijke ondersteunende thema's uit: passend behandelplan, basisdossier oncologie en digitale uitwisseling. De projecten die daarbij horen vindt u bij de betreffende thema's.

We ontwikkelen als volgende stap een gedeelde visie en landelijke afspraken rond oncologienetwerken. Want alleen met gedeelde uitgangspunten en standaarden kunnen we de oncologische zorg in Nederland op een hoger plan brengen.

Naar de projecten over dit thema

Voorwaarden op orde

Oncologienetwerken in de praktijk

Oncologienetwerken in opbouw