Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan

Trefzekere zorg vraagt een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het verenigt de beste behandelmogelijkheden met informatie over iemands algemene gezondheidstoestand en de doelen en wensen van de patiënt.
Contactpersoon
Themamanager Fabrizia Ketelaars
Een passend behandelplan

Hoe organiseren we het oncologienetwerk zo dat elke patiënt de best beschikbare medische behandelopties aangeboden krijgt? Welke informatie is er naast de medisch-technische gegevens nodig om voor een bepaalde patiënt tot een passend behandelplan te komen? Hoe zorgen we dat iemands wensen en doelen op tafel komen en dat de patiënt meebeslist over zijn of haar behandeling en steeds zo veel mogelijk de regie over de behandeling en over het leven houdt?

Een passend behandelplan ontstaat uit  de combinatie van drie verschillende invalshoeken:

1. Het gaat uit van beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden voor een bepaalde patiënt.

2. Daarnaast is er relevante informatie over andere gezondheidsdimensies: dagelijks functioneren, sociaal netwerk, fysieke en psychische gezondheid van de patiënt. De behandelopties met hun verschillende voor- en nadelen worden bekeken in deze brede context.

3. De doelen en wensen van de patiënt.

Het bijeenbrengen van alle relevante informatie resulteert in een of meer behandelopties met verschillende voor- en nadelen. Het maken van een keuze gebeurt in een gezamenlijke afweging van patiënt en zorgverlener(s) die steeds als dat nodig is opnieuw gemaakt wordt. Samen beslissen of shared decision making is dus ook een onmisbaar element van een passend behandelplan.

We vinden dat deze drie invalshoeken altijd op enigerlei wijze moeten samenkomen in het zorgtraject van iedere individuele patiënt. We dragen dit model uit naar alle partijen die nodig zijn om het in de praktijk te brengen: bestaande en opstartende oncologienetwerken, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, regelgevers, beleidsmakers en anderen.

In diverse projecten doen we kennis en ervaring op rond onderwerpen die hierbij een rol spelen, zoals shared decision making, echelonnering, expertpanels enzovoort. Zo verschaffen we bestaande en startende oncologienetwerken praktische handvatten voor het inrichten van een oncologisch zorgtraject in hun regio op zo'n manier dat iedere patiënt met kanker wordt voorzien van een passend behandelplan.

Naar de projecten over dit thema

Passend behandelplan in de praktijk

Naar landelijke afspraken over een passend behandelplan