Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan

Trefzekere zorg vraagt een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het ontstaat uit de combinatie van state-of-the-art behandelmogelijkheden voor de kanker en informatie over de andere gezondheidsdimensies van deze persoon. Dit resulteert in een of meer behandelopties met verschillende voor- en nadelen. Patiënt en zorgverlener(s) wegen steeds samen af wat de volgende stap zal zijn.
Een passend behandelplan

Hoe organiseren we het oncologienetwerk zo dat elke patiënt de best beschikbare medische behandelopties aangeboden krijgt? Welke informatie is er naast de medisch-technische gegevens nodig om voor een bepaalde patiënt tot een passend behandelplan te komen? Hoe zorgen we dat de patiënt de ruimte heeft om mee te beslissen en steeds zo veel mogelijk de regie houdt?

Een passend behandelplan ontstaat uit  de combinatie van drie verschillende invalshoeken:

1. Het gaat uit van beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden voor een bepaalde patiënt.

2. Dit wordt aangevuld met relevante informatie over andere gezondheidsdimensies: dagelijks functioneren, sociaal netwerk, fysieke en psychische gezondheid van de patiënt. De behandelopties met hun verschillende voor- en nadelen worden bekeken in deze brede context.

3. De levensdoelen en voorkeuren van de patiënt zijn leidend bij de keuze voor een bepaalde optie. Het maken van die keuze gebeurt in een gezamenlijke afweging van patiënt en zorgverlener(s) die steeds als dat nodig is opnieuw gemaakt wordt.

 

We ontwikkelen in afstemming met patiënten, zorgprofessionals en andere partijen een model voor het oncologisch zorgtraject waarin de drie invalshoeken samenkomen. In diverse projecten doen we kennis en ervaring op rond onderwerpen die hierbij een rol spelen, zoals shared decision making, echelonnering, expertpanels enzovoort. Zo verschaffen we bestaande en startende oncologienetwerken praktische handvatten voor het inrichten van het oncologisch zorgtraject in hun regio zodat dit leidt tot een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker.

Naar een passend behandelplan voor elke patiënt met kanker

Wij willen dat iedere patiënt met kanker in Nederland kan rekenen op een passend behandelplan. Wij streven ernaar dat alle oncologienetwerken de zorg zó organiseren dat zorgprofessionals in samenspraak met de patiënt komen tot een passend behandelplan. Dit doen we met de Roadmap passend behandelplan. In dat project ontwikkelen wij het model voor een zorgtraject dat leidt tot een passend behandelplan verder. We dragen het model uit naar alle partijen die nodig zijn om het in de praktijk te brengen: bestaande en opstartende oncologienetwerken, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, regelgevers, beleidsmakers en anderen.
 

Naar de projecten over dit thema

Passend behandelplan in de praktijk

Naar landelijke afspraken over een passend behandelplan