Je gekozen filters:
Wis alle filters

Ambassadeurs Digitale uitwisseling

Veel zorgaanbieders zijn bezig met digitale uitwisseling. De ICT-medewerkers die daarmee belast zijn, zullen regelmatig met vragen zitten. Hoe kan ik als ziekenhuis het beste aansluiten bij een regionaal initiatief? Waar moet ik rekening mee houden gezien alle landelijke ontwikkelingen? Is het nog zinvol om nu te investeren in bepaalde uitwisselsoftware of kan ik beter wachten?
Onze ambassadeurs zijn experts op het gebied van digitale uitwisseling. Zij bieden ondersteuning bij dit soort vragen. Zij werken in de regio en zijn op de hoogte van regionale ontwikkelingen en afspraken en ook van landelijke ontwikkelingen.
Wil uw instelling aansluiten bij een regionaal netwerk of de digitale uitwisseling in een bestaand netwerk verbeteren? Wij helpen graag! Neem contact op met de ambassadeur in uw regio. U vindt ze hieronder.

REGIO OOST-NEDERLAND

Laurens de Groot is klinisch informaticus en werkt als programmamanager Transmuraal in het Radboudumc. Hij landelijk themamanager Digitale uitwisseling van het programma Regionale Oncologienetwerken.

Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica is hij daarnaast een van de ambassadeurs van het vakgebied klinische informatica. Laurens is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Technische Universiteit Eindhoven en inmiddels meer dan tien jaar werkzaam in de zorg. De realisatie van een regionaal XDS-netwerk is een van de mooie resultaten die hij heeft mogen vormgeven.

Laurens heeft veel kennis en ervaring op het gebied van standaardisatie, interoperabiliteit en imaging en de praktische toepassing hiervan. Hij heeft ook zitting in de adviesraad en het programmateam van het programma Twiin.

 

Gerard van Kernebeek- UMCG

Gerard van Kernebeek
gerard.van.kernebeek@umcg.nl

REGIO NOORD-NEDERLAND

In Noord-Nederland zijn twee ambassadeurs beschikbaar: Gerard van Kernebeek en Maarten de Ruiter.

Gerard van Kernebeek is projectleider Transmuraal en ruim 18 jaar werkzaam in het UMCG. In de regio Noord-Nederland levert Gerard een belangrijke bijdrage aan het digitaal uitwisselen van medische informatie tussen zorginstellingen.
Gerard is verantwoordelijk voor de inrichting van alle transmurale processen bij de implementatie van het Epic EPD in het UMCG. Hij maakt namens het UMCG deel uit van de regionale stuurgroep XDS en de regionale beleids- en privacycommissie XDS.

Maarten de Ruiter

Maarten de Ruiter 
m.de.ruiter01@umcg.nl

 

Maarten de Ruiter is betrokken bij meerdere projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling binnen Naar regionale oncologienetwerken.
De afgelopen jaren was hij onder meer betrokken bij het inrichten van het Zorgverlener portaal OZG–UMCG (XDS Meddex) en workflow-ondersteuning ten behoeve van verwijzingen (XDW project Forcare).
Hij is als stafadviseur van het UMCG Comprehensive Cancer Center nauw betrokken bij een aantal tumorwerkgroepen, waardoor er een sterke verbinding is met de eindgebruikers. Maarten maakt eveneens namens het UMCG deel uit van de regionale beleids- en privacy commissie XDS.

REGIO ZUIDWEST-NEDERLAND

Erik Zwarter is informatiemanager eHealth, transmurale zorg en AIDC en ruim 15 jaar werkzaam bij het Erasmus MC. In de regio Zuidwest-Nederland levert Erik een belangrijke bijdrage in het digitaal uitwisselen van medische informatie tussen zorginstellingen ten behoeve van de regionale oncologienetwerken EMBRAZE en CONCORD. Hij is een dag per week coördinator/programmamanager voor de implementatie van XDS in de EMBRAZE regio.

Erik kent als geen ander de uitdagingen van digitale uitwisseling door zijn werk in een complex speelveld van 17 ziekenhuizen in de regio. Hij heeft daarnaast meegewerkt aan meerdere innovatieve ontwikkelingen zoals automatische identificatie en barcodering voor de patiëntveiligheid en de eHealth portfolio, waaronder patiëntenportaal, app-ontwikkeling en invoering van zorginformatiebouwstenen.

REGIO MIDDEN-NEDERLAND

Roos van Eijk houdt zich in de regio midden-Nederland bezig met de implementatie van XDS, bijvoorbeeld het MDO portaal van Forcare en het MDO platform Vitaly van Parsek.
Ze brengt in haar werk de werkvloer en de techniek op een goede manier bij elkaar.

REGIO FLEVOLAND EN NOORD-HOLLAND

Kasper Visser is projectleider Transmuraal en inmiddels 10 jaar werkzaam bij Amsterdam UMC. Binnen de regio Amsterdam (SIGRA) richten we ons in eerste instantie op het digitaal uitwisselen van beelden. Daarna zullen we opschalen naar bijvoorbeeld de Basisgegevensset Zorg en laboratoriumuitslagen.  Kasper is ook aangesloten bij het landelijke programma TWIIN.

Jan Peeters- LUMC
REGIO WEST-NEDERLAND

Jan Peeters is projectleider transmurale informatiedeling en 10 jaar werkzaam binnen het LUMC. Binnen de regio West-Nederland richt Jan zich op de digitale uitwisseling van beelden tussen zorginstellingen ten behoeve van het Regionaal Oncologienetwerk West.
 

Louk Dirken- MUMC
REGIO ZUIDOOST-NEDERLAND

Louk Dirken heeft een achtergrond als informatiemanager en is binnen het MUMC+ als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal casussen gericht op informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen in de regio. In eerste instantie ligt de focus op het delen van beelden en verslagen. Later worden daar ook brieven en laboratoriumuitslagen aan toegevoegd. Tevens is hij ook betrokken bij het OncoZON pilotproject gericht op het realiseren van een MDO portaal met behulp van het Vitaly eHealth Platform van Parsek.