Je gekozen filters:
Wis alle filters

INVALSHOEKEN

We werken aan een passend behandelplan vanuit drie invalshoeken:

Echelonnering en expert opinie
Dit subthema richt zich op een effectief en efficiënt georganiseerd multidisciplinair overleg (MDO). Er worden meerdere good practices voor het online inroepen van expert opinie, voor het gebruik van Oncoguide als ‘routeplanner’ naar de juiste behandelopties in het MDO en voor tumorspecifieke echelonnering ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Met de volgende projecten: 

 • online expertopinie
 • Oncoguide in het MDO
 • een model echelonnering
 • expertpanels en tertiaire echelonnering
 • integratieproject echelonnering MDO, basisdossier oncologie en IHE-XDS
 • effectief, efficiënt MDO 
 • echelonnering urologische oncologie
 • regionale MDO's UNIEK-regio

 

Regionaal casemanagement
Dit subthema richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk.
Daartoe wordt gewerkt aan breed inzetbare good practices voor afstemming tussen 1e, 2e, en 3e lijn en voor de inzet van een regionaal casemanager in het oncologienetwerk.

Met de volgende projecten: 

 • INFUZE (informatie uitwisseling ziekenhuis eerste lijn)
 • afstemming tweede/derde en eerste lijn 
 • implementeren tweede/derde naar eerste lijn 
 • rol casemanager
 • inzet regionaal casemanager
 • implementeren inzet regionaal casemanager 
 • oncologische thuisbehandeling 

 

Juiste informatie en samen beslissen
Dit subthema richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van complete ziektegerichte en persoonsgerichte informatie en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener(s). Hiervoor worden meerdere good practices ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Met de volgende projecten: 

 • good practices samen beslissen 
 • PROMS in de spreekkamer 
 • PROMS in de spreekkamer borstkanker
 • passend behandelplan in de palliatieve fase
 • juiste informatie in MDO hersentumoren
 • passend behandelplan bij darmkanker
 • passend behandelplan bij nader te bepalen tumortype
 • digitaal palliatief zorgplan