Je gekozen filters:
Wis alle filters

Waardegedreven financiering

Naar waardegedreven zorg in oncologienetwerken op basis van adequate financiering van ieders inspanningen.
Contactpersoon
Ineke middelveld
Ineke Middelveldt

De afgelopen jaren brachten wij oncologienetwerken in Nederland in kaart. Wij onderzochten de succesfactoren en belemmeringen bij het ontstaan van die netwerken. De belemmeringen bleken vaak op het vlak van financiering en regelgeving te liggen. Hierover publiceerden wij het rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland. Aanbevelingen rond organisatie en financiering.

Dit rapport leidde al tot belangrijke aanpassingen in de regelgeving rond het onderling verwijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het rapport gaf ook belangrijke aanwijzingen en aanbevelingen op andere punten. Voortbouwend op deze kennis werken wij nu, samen met de stakeholders die ook eerder betrokken waren, aan het bevorderen van adequate, waardegedreven financiering in oncologienetwerken.

Een stuurgroep en een landelijk projectteam bewaken de samenhang en de voortgang van de projecten op het terrein van Waardegedreven financiering.

Meer over de governance van dit thema.

Invalshoeken

We werken aan waardegedreven financiering vanuit drie invalshoeken:

Waardegedreven zorg in netwerken
We maken de processen, uitkomsten, ervaringen én kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar. Met die informatie kunnen netwerken de geleverde kwaliteit relateren aan de kosten. Het helpt ook helpt om de kwaliteit in netwerken cyclisch te verbeteren en om onderling te benchmarken.

Netwerkfinanciering
We ontwikkelen financieringsvormen van patiëntenzorg in oncologienetwerken waarbij de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.
 

Financiering van mdo 2.0 en expertoptinie
We ontwikkelen een toekomstbestendig model voor de financiering van het multidisciplinair overleg (mbo) en expertopinie binnen oncologienetwerken. Daarmee dragen we bij aan het project mdo 2.0 van IKNL.